Antig70 ร้านค้า
Antig70
©Antig70 : ไปที่ Google พิมพ์คำว่า ANTIG ตามด้วยตัวเลข เช่น ANTIG 1 หรือ ANTIG 18 , ANTIG 102 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา

รายการสินค้า


150 ล็อกเก็ต หลวงพ่อหิน หลังยันต์ห้า วัดป่าแป้น บ้านลาด เพชรบุรี
(0/611)
เปิดให้บูชา
149 เหรียญเปี่ยมรัก เมตตาธรรมรักษา ลูกศิษย์สร้างถวาย สร้างปี 2559 ไม่ทราบสำนั
(0/476)
เปิดให้บูชา
148 เหรียญนั่งพานใหญ่ เนื้อสัมฤทธิ์หน้ากะไหล่เงิน หลวงปู่ทวด ปี 43
(0/330)
เปิดให้บูชา
147 เหรียญนั่งพานใหญ่ ญสส.ปี 43 กะไหล่เงินหน้าสัมฤทธิ์ สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรฯ
(0/273)
เปิดให้บูชา
146 เหรียญนั่งพานใหญ่ ญสส.ปี 43 กะไหล่เงินหน้าสัมฤทธิ์ สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรฯ
(0/286)
เปิดให้บูชา
145 เหรียญนั่งพานใหญ่ ญสส.ปี 43 สัมฤทธิ์หน้าทอง สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ
(0/592)
เปิดให้บูชา
144 เหรียญ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ย้อนยุค) บล็อคกษาปณ์
(0/440)
เปิดให้บูชา
143 เหรียญกะไหล่ทอง พระโพธิวงศาจารย์(แผ้ว สุนทรมหาเถระ) วัดอ่างทอง ปี2517
(0/318)
เปิดให้บูชา
142 เหรียญมังกรคู่ หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ สร้างปี 2539
(0/724)
เปิดให้บูชา
141 เหรียญมังกรคู่ หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ สร้างปี 2539
(0/499)
เปิดให้บูชา
140 หลวงปู่เกิด ยุตตฺธมฺโม วัดศรีคุณาราม(บ้านจีต) อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
(0/309)
เปิดให้บูชา
139 เหรียญกะไหล่ทอง รุ่นลายเซ็น หลัง ภ.ป.ร. หลวงพ่อเกษมเขมโก สร้างปี 2529
(0/400)
เปิดให้บูชา
138 เหรียญสมเด็จพระวันรัต หลัง สมเด็จนางพญา วัดนางพญา จ.พิษณุโลก สร้างปี 14
(0/594)
เปิดให้บูชา
137 เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์ ที่ระลึกสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม โค๊ต น.
(0/797)
เปิดให้บูชา
136 เหรียญหลวงพ่อคำพัน ตอกโค๊ต วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม
(0/397)
เปิดให้บูชา
135 หลวงพ่อจ้อย จันทสุวรรณโณ วัดศรีอุทุมพร นครสวรรค์ รุ่นชัยมงคล
(0/277)
เปิดให้บูชา
134 เหรียญหลวงพ่อสมพร ที่ระลีกงานไหว้ครูพ่อแสนไพศาล ปี 2520
(0/915)
เปิดให้บูชา
133 เหรียญพระครูสุมนวิหารกิจ งานผูกพัทธสีมา วัดเหนือบางแพ จ.ราชบุรี ปี37
(0/497)
เปิดให้บูชา
132 เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรที่ระลึกมอบโรงพยาบาล สานุศิษย์อุทิศ ละขันธ์
(0/740)
เปิดให้บูชา
131 เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อประทีป วัดหนองรั้ว จ.นครสวรรค์
(0/483)
เปิดให้บูชา
130 เจ้าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สร้างปี 2527 โดยค่ายโรงทอ จ.พิษณุโลก
(0/440)
เปิดให้บูชา
129 เหรียญพระครูแสวง วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ สุพรรรณบุรี ปี 2522
(0/579)
เปิดให้บูชา
128 เหรียญพระครูพินิจยติกรรม (หลวงปู่แจ้ง) ฉินฺนมนฺโท
(0/522)
เปิดให้บูชา
127 เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา ฉลองวิหารวัดวังหิน อุทัยธานี ปี25 เนื้อทองแดง
(0/450)
เปิดให้บูชา
126 เหรียญหลวงปู่คำ สุมังคโล ๒๕๓๓ หลังหลวงปู่กอง วัดสุมังคาราม จ.อุบลฯ
(0/453)
เปิดให้บูชา
125 เหรียญร่างทรงหลวงปู่พุฒาจารย์โต วัดอ้ออีเขียว จ ราชบุรี
(0/472)
เปิดให้บูชา
124 เหรียญหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา สร้างปี 2525
(0/516)
เปิดให้บูชา
123 เหรียญสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศ หลัง กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(0/609)
มีผู้บูชาแล้ว
122  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อประสาร วัดคามวาสี จ.สกลนคร สร้างปี 2540 ตอกโค๊ต
(0/434)
เปิดให้บูชา
121 เหรียญหลวงพ่อวันชัย หลังพระพุทธชินราช วัดป่าภูสังโฆ จ. อุดรธานี
(0/334)
เปิดให้บูชา
120 เหรียญปลอดภัยรุ่นเดี่ยว ปี 47 หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุมทุมพร จ.นครสวรรค์
(0/266)
เปิดให้บูชา
119 เหรียญปลอดภัยรุ่นเดี่ยว ปี 47 หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุมทุมพร จ.นครสวรรค์
(0/345)
เปิดให้บูชา
118 เหรียญปลอดภัยรุ่นเดี่ยว ปี 47 หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุมทุมพร จ.นครสวรรค์
(0/569)
เปิดให้บูชา
117 เหรียญปลอดภัยรุ่นเดี่ยว ปี 47 หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุมทุมพร จ.นครสวรรค์
(0/732)
เปิดให้บูชา
116 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ หลังยันต์ห้า สร้างปี 2541
(0/281)
เปิดให้บูชา
115 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ หลังยันต์ห้า สร้างปี 2541
(0/414)
เปิดให้บูชา
114 เหรียญหลวงพ่อเปิ่น รุ่น ฉลองปีกาญจนาภิเษก ที่ รล ๐๐๓/๑๓๙๘๔
(0/318)
เปิดให้บูชา
113 เหรียญหลวงพ่อเปิ่น รุ่น ฉลองปีกาญจนาภิเษก ที่ รล ๐๐๓/๑๓๙๘๔
(0/280)
เปิดให้บูชา
112  เหรียญหลวงพ่อเปิ่น รุ่น ฉลองปีกาญจนาภิเษก ที่ รล ๐๐๓/๑๓๙๘๔
(0/288)
เปิดให้บูชา
111 เหรียญหลวงพ่อเปิ่น รุ่น ฉลองปีกาญจนาภิเษก ที่ รล ๐๐๓/๑๓๙๘๔
(0/309)
เปิดให้บูชา
110 หรียญหลวงพ่อเปิ่น รุ่น ฉลองปีกาญจนาภิเษก ที่ รล ๐๐๓/๑๓๙๘๔
(0/321)
เปิดให้บูชา
109 หรียญหลวงพ่อเปิ่น รุ่น ฉลองปีกาญจนาภิเษก ที่ รล ๐๐๓/๑๓๙๘๔
(0/288)
เปิดให้บูชา
108 เหรียญรุ่นแรก พระครูปุณณสารโสภิต วัดพันธุวาส จ.ร้อยเอ็ด ปี2540
(0/597)
มีผู้บูชาแล้ว
107 เหรียญพระบรมพุทธเจ้า วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ปี ๒๕๔๐
(0/307)
เปิดให้บูชา
106 เหรียญ กลม กะไหล่ทอง ครบรอบวันเกิด หลวงพ่ออุตตมะ
(0/297)
เปิดให้บูชา
105 เหรียญยืน เจ้าคุณนรรัตน์ ออกวัดศีลขันธ์ อ่างทอง กะไหล่ทอง ปี 2521
(0/354)
เปิดให้บูชา
104 เหรียญโชคดี หลวงพ่อดี วัดพระรูป เนื้อทองฝาบาตร สร้างปี 38
(0/320)
เปิดให้บูชา
103 เหรียญสมเด็จโตฯ ที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี วัดโพธิ์ทอง จ.บุรีรัมย์ สร้างปี 2521
(0/381)
เปิดให้บูชา
102  เหรียญ รุ่น 2 หลวงพ่อรอด วัดทับกฤชเหนือ อ.ชุมเเสง จ.นครสวรรค์
(0/849)
เปิดให้บูชา
101 เหรียญหลวงพ่อสุก วัดเจ็ดโคก ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ปี 2541
(0/324)
เปิดให้บูชา
100 เหรียญหลวงพ่อจาด หลังหลวงพ่อประเทือง วัดบางกะเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
(0/544)
เปิดให้บูชา
099 เหรียญกะไหล่ทอง พระราหูอุดมทรัพย์ หลวงพ่ออินทร์คำ วัดไชยสถาน เชียงใหม่
(0/397)
เปิดให้บูชา
098 เหรียญพระแก้วมรกต เพื่อจัดตั้งมูลนิธิสังฆศาสน์
(0/955)
เปิดให้บูชา
097 เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดห้วยปราบ ชลบุรี สร้างปี 2536
(0/541)
เปิดให้บูชา
096 เหรียญพระครูนิติธรรมคุณ วัดเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ปี ๒๕๒๕
(0/444)
เปิดให้บูชา
095 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเวฬุราชิน ธนบุรี จัดสร้างปี 2534
(0/304)
เปิดให้บูชา
094 เหรียญหันข้าง หลวงตาม่อม วัดโพธิ์งาม จ.ลพบุรี
(0/454)
เปิดให้บูชา
093 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสน วัดสันติวัน จ.กำแพงเพชร
(0/325)
เปิดให้บูชา
092 เหรียญหลวงพ่อพร ๘๐ ปี วัดกัลยาณมิตร จ.กรุงเทพฯ ปี ๒๕๔๐
(0/473)
เปิดให้บูชา
091 เหรียญสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(0/492)
มีผู้บูชาแล้ว
090 เหรียญพระครูนิยมธรรมคุณหลังพระอาจารย์จี้เกียง เตชวโล วัดถ้ำผาสุขใจ
(0/603)
เปิดให้บูชา
089 เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า ออกวัดวังศิลาธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
(0/457)
เปิดให้บูชา
088 เหรียญพระครูธนสารโสภณ หลังพระพุทธมงคล วัดแก้วสว่าง  อ.ภูเวีัยง สร้างปี 2520
(1/579)
เปิดให้บูชา
087 เหรียญหลวงพ่อปาน วัดหนองหัวเรือ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
(0/638)
มีผู้บูชาแล้ว
086 เหรียญเจียวกัวแปะกง ศาลแปะกงห้วยกุ่ม ศรีราชา ชลบุรี
(0/333)
เปิดให้บูชา
085 เหรียญหลวงพ่อจี้ หลัง พุทธธาตุโคดม วัดเขางูสันติธรรม ราชบุรี ปี 2518
(0/497)
เปิดให้บูชา
084 เหรียญรุ่น2 หลวงพ่อสุรินทร์ วัดศิลาดาด ชัยภูมิ มีโค๊ตตอก
(0/290)
เปิดให้บูชา
083 เหรียญหลวงพ่อสมเกียรติ หลังพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี
(0/317)
เปิดให้บูชา
082 เหรียญสร้างวิหารพระนอน หลวงพ่อเณร วัดซับน้อยธรรมรัศมี เพชรบูรณ์
(0/342)
เปิดให้บูชา
081 เหรียญหลวงพ่อสนั่น วัดป่าสุขเกษมนิราศภัย จ.สกลนคร
(0/296)
เปิดให้บูชา
080 เหรียญเสมาหลังธรรมจักร หลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ ปี 2530
(0/566)
เปิดให้บูชา
079 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อประสาร วัดคามวาสี จ.สกลนคร สร้างปี 2540 ตอกโค๊ต
(0/292)
เปิดให้บูชา
078 เหรียญหอระฆัง ๙๒ ที่ระลึกปลงศพ โยมยิดาพระครูประสาทน์พุทธิคุณ
(0/374)
เปิดให้บูชา
077 เหรียญ 6 รอบ หลวงพ่อเสียน วัดอินทาราม อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
(0/408)
เปิดให้บูชา
076 เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดพันลาน จ.นครสวรรค์ ปี 2535
(0/707)
มีผู้บูชาแล้ว
075 เหรียญหลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร จ.นครราชสีมา อายุ 95 ปี
(0/348)
เปิดให้บูชา
074 เหรียญพระสุวรรณโมลี งานผูกพัทธสีมา วัดสวนแตง จ.สุพรรณบุรี หลังพระครูธรรมสาร
(0/580)
เปิดให้บูชา
073 เหรียญหลวงพ่อหงษ์ ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดน้ำทรง ปี2542 อ.พยุหะคีรี จ.นว
(0/410)
เปิดให้บูชา
072 เหรียญกูผู้กู้ชาติ พระครูวิริยสาร ( ลี่ ) วัดสาธุการาม อ.ค่ายบางระจัน
(0/396)
เปิดให้บูชา
071 เหรียญหลวงปู่เคน วัดถ้ำเขาอีโต้ ปราจีนบุรี สร้างปี 2538
(0/344)
เปิดให้บูชา
070 เหรียญพระธรรมรัตโนภาส รุ่น อุดมสุข ปี 2537
(0/447)
เปิดให้บูชา
069 เหรียญพระนารายณ์หลังพระอาจารย์อุกฤษฎ์เพียรวัดราษฏร์เรืองสุขจ.ชลบุรี
(0/311)
เปิดให้บูชา
068 เหรียญพระครูสุนทรพัฒนกิจ วัดใหม่เกตุงาม ชลบุรี ปี ๒๕๔๒
(0/493)
เปิดให้บูชา
067 เหรียญหลวงปู่ฉิม รุ่น ๒ วัดท่ากฤษณา จ.ชัยนาท สร้างปี 2539
(0/693)
เปิดให้บูชา
066 เหรียญพระครูประภัศร์เหมากร ( ทองดำ ) วัดประชาศรัทราธรรม สร้างปี 2542
(0/391)
เปิดให้บูชา
065 ประคำ หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(0/429)
เปิดให้บูชา
064 ปิดตาพังพกาฬ รุ่น จอมจักรพรรดิ์มหาบารมี ปีพ.ศ. 2550 เหรียญทองแดง ขนาด 3.2ซ.ม
(0/448)
เปิดให้บูชา
063 ปิดตาพังพกาฬ รุ่น จอมจักรพรรดิ์มหาบารมี ปีพ.ศ. 2550 เหรียญทองแดง ขนาด 3.2ซ.ม
(0/292)
เปิดให้บูชา
062 ปิดตาพังพกาฬ รุ่น จอมจักรพรรดิ์มหาบารมี ปีพ.ศ. 2550 เหรียญทองแดง ขนาด 3.2ซ.ม
(0/314)
เปิดให้บูชา
061 ปิดตาพังพกาฬ รุ่น จอมจักรพรรดิ์มหาบารมี ปีพ.ศ. 2550 เหรียญทองแดง ขนาด 3.2ซ.ม
(0/293)
เปิดให้บูชา
060 เหรียญบาตรน้ำมนต์จตุคามรามเทพ หลัง พ่อท่านเอียดดำ วัดศาลาไพ นครศรีฯ
(0/1684)
เปิดให้บูชา
059 เหรียญสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(0/495)
เปิดให้บูชา
058  เหรียญสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(0/490)
เปิดให้บูชา
057  เหรียญสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(0/302)
เปิดให้บูชา
056 เหรียญสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(0/343)
เปิดให้บูชา
055 เหรียญสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(0/310)
เปิดให้บูชา
054 ล๊อตเก็ตพระราชสุเมธี หลวงปู่เหลี่ยม วัดภูตูมวนาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
(0/359)
เปิดให้บูชา
053 เหรียญกันชง เทพเจ้าจีน ลีไท่ฟู่
(0/565)
เปิดให้บูชา
052 ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์เทพวราราม จ.กรุงเทพ สร้างปี 2493
(0/1834)
เปิดให้บูชา
051 เหรียญพระพิฆเนศหลังยันต์ วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี จ.นครราชสีมา เนื้อทองแดงรมดำ
(0/379)
เปิดให้บูชา
050 เหรียญพระพิฆเนศหลังยันต์ วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี จ.นครราชสีมา เนื้อทองแดงรมดำ
(0/333)
เปิดให้บูชา
049 เหรียญพระพิฆเนศหลังยันต์ วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี จ.นครราชสีมา เนื้อทองแดงรมดำ
(0/408)
เปิดให้บูชา
048 เหรียญพระพิฆเนศ หลังยันต์ วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี นครราชสีมา เนื้อทองแดงรมดำ
(0/284)
เปิดให้บูชา
047 เหรียญพระพิฆเนศ หลังยันต์ วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี นครราชสีมา เนื้อทองแดงรมดำ
(0/303)
เปิดให้บูชา
046 เหรียญกะไหล่ทอง เสด็จพ่อ ร.๕ หลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ ปทุมธานี สร้าง ปี 2536
(0/469)
เปิดให้บูชา
045 เหรียญหลวงพ่อเคลือบ หลังหลวงปู่ทวด วัดป่าศรัทราธรรม ลานสัก อุทัยธานีสร้าง
(0/342)
เปิดให้บูชา
044 เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อโต วัดโคกเขมา รุ่น เป็นใหญ่ เป็นโต
(0/367)
เปิดให้บูชา
043 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี ออกวัดหนองบัวทอง ปี 29
(0/319)
เปิดให้บูชา
042 เหรียญหลวงพ่อมี วัดโป่งหม้อข้าว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก สร้างปี 2555
(0/321)
เปิดให้บูชา
041 เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ กะไหล่ทอง ปี 2525
(0/323)
เปิดให้บูชา
040 เหรียญ อุดมสมบูรณ์พูลสุข หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ
(0/394)
เปิดให้บูชา
039 เหรียญพระราชสิงโห ที่ระลึกงานบวชลูกแก้ว สร้างปี 2540
(0/290)
เปิดให้บูชา
038 เหรียญพระราชสิงโห ที่ระลึกงานบวชลูกแก้ว สร้างปี 2540
(0/282)
เปิดให้บูชา
037 เหรียญรูปไข่เล็กหลวงพ่อเดิม รุ่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระชนมายุครบ ๓ รอบ
(0/288)
เปิดให้บูชา
036 เหรียญรูปไข่เล็กหลวงพ่อเดิม รุ่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระชนมายุครบ ๓ รอบ
(0/257)
เปิดให้บูชา
035 เหรียญรูปไข่เล็ก หลวงพ่อเดิม รุ่น อนุสรณ์ ๔๐ ปี วัดหนองบัว
(0/305)
เปิดให้บูชา
034 เหรียญหน้าหมวก หลวงพ่อเดิม รุ่น ฉลองศาลา วัดหนองบัว ปี 2541
(0/287)
เปิดให้บูชา
033 เหรียญกลมเนื้อทองฝาบาตร หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
(0/1859)
เปิดให้บูชา
032 เหรียญทองฝาบาตร หลวงพ่อกัน ที่ระลึกงานพระพุทธบาท วัดเขาแก้วสร้างปี 2557
(0/440)
เปิดให้บูชา
031 เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อเขียน ออกวัดห้วยเรียงกลาง จ.พิจิตร ปี 2544
(0/538)
เปิดให้บูชา
030 เหรียญก้นถุง ๙๐๐,๐๐๐ หลวงพ่อขวัญ วัดบ้านไร่ จ.พิจิตร
(0/283)
เปิดให้บูชา
029 เหรียญก้นถุง ๙๐๐,๐๐๐ หลวงพ่อขวัญ วัดบ้านไร่ จ.พิจิตร
(0/332)
เปิดให้บูชา
028 พระสังกระจายน์ วัดเขารูปช้าง หลังพระอาจารย์ประเสริฐ สร้างปี 2527
(0/279)
เปิดให้บูชา
027 พระสังกระจายน์ วัดเขารูปช้าง หลังพระอาจารย์ประเสริฐ สร้างปี 2527
(0/254)
เปิดให้บูชา
026 พระสังกระจายน์ วัดเขารูปช้าง หลังพระอาจารย์ประเสริฐ สร้างปี 2527
(0/274)
เปิดให้บูชา
025 เหรียญไข่เล็ก หลวงพ่อเงิน หลังหลวงพ่อเปรื่อง วัดบางคลาน ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/648)
เปิดให้บูชา
024 เหรียญทองแดง หลวงพ่อเงิน ออกที่วัดหนองสะแก จ.พิจิตร สร้างปี 2549
(0/280)
เปิดให้บูชา
023 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อเงิน หลังหลวงพ่อพิธ วัดหัวดง จ.พิจิตร สร้าง
(0/460)
เปิดให้บูชา
022 เหรียญทองฝาบาตร หลวงพ่อเงิน ที่ระลึกงานผูกพัธสีมา วัดใหม่ศรีวิชัย จ.พิจิตร
(0/315)
เปิดให้บูชา
021 เหรียญทองฝาบาตร หลวงพ่อทันใจ หลังหลวงพ่อเงิน วัดใหม่คำวัน
(0/307)
เปิดให้บูชา
020 เหรียญทองฝาบาตร หลวงพ่อทันใจ หลังหลวงพ่อเงิน วัดใหม่คำวัน
(0/350)
เปิดให้บูชา
019 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อเจริญ วัดวังหิน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(0/297)
เปิดให้บูชา
018 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อเจริญ วัดวังหิน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(0/293)
เปิดให้บูชา
017 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อเจริญ วัดวังหิน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(0/338)
เปิดให้บูชา
016 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อเจริญ วัดวังหิน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(0/260)
เปิดให้บูชา
015 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อเจริญ วัดวังหิน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(0/290)
เปิดให้บูชา
014 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อเจริญ วัดวังหิน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(0/279)
เปิดให้บูชา
013 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อเจริญ วัดวังหิน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(0/298)
เปิดให้บูชา
012 หลวงปู่โท้ หลวงพ่อแจ๋ว วัดดอนเปร็ง ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สร้างปี 49
(0/436)
เปิดให้บูชา
011 เหรียญหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเขียน วัดหนองบัว ธารบัวสวรรค์ สร้างปี30
(0/713)
เปิดให้บูชา
010 เหรียญหลวงพ่อเขียน บ้านกุง หลังหลวงพ่อแก้วนิลกาฬ จ.ปราจีนบุรี
(0/682)
เปิดให้บูชา
009 เหรียญแจกทาน หลวงพ่อผล วัดดักคะนน จ.ชัยนาท อายุครบรอบ
(0/342)
เปิดให้บูชา
008 เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/476)
เปิดให้บูชา
007 เหรียญหลวงพ่อทองหยด วัดหัวถนน รุ่น รวย
(0/1054)
เปิดให้บูชา
006 เหรียญอาร์ม หลวงพ่อโสธร เหรียญกะไหล่ทองลงยา มีโค๊ตตอก รุ่นเจริญสุข
(0/287)
เปิดให้บูชา
005 เหรียญอาร์ม หลวงพ่อโสธร เหรียญกะไหล่ทองลงยา มีโค๊ตตอก รุ่นเจริญสุข
(0/277)
เปิดให้บูชา
004 ล๊อตเก็ต หลวงพ่อพุทธสมบูรณ์ลาภ วัดยวด ท่าวุ้ง ลพบุรี
(0/272)
เปิดให้บูชา
003 ล๊อตเก็ตหลวงพ่อโป่งแดง วัดโป่งแดง สามชุก สุพรรณบุรี สร้างปี 2528
(0/357)
เปิดให้บูชา
002 ล๊อตเก็ต หลวงพ่อทบ วัดพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/274)
เปิดให้บูชา
001 เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดคลองข่อย จ.พิจิตร ปี 2520
(0/601)
เปิดให้บูชา

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ ร้านค้า antig 70 เรายินดีที่ให้บริการท่าน โทรมาสอบถามได้...ยินดีเสมอครับ โทร.093-2480159
ชื่อร้าน : Antig70
โดย : อุดร เหลืองวิชชเจริญ
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-2480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน :
จำนวนสินค้าทั้งหมด
150
รายการ

วันเปิดร้าน
02-10-2017
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
27-06-2022 12:17
จำนวนผู้เข้าชม
02684 ครั้ง
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429