การค้นหาร้านค้าพระเครื่อง ในระบบร้านค้าของ Antigpra.com  ให้ท่านไปที่ GOOGLE และพิมพ์คำว่า Antig ตามด้วยตัวเลข ต่อท้าย เช่น

Antig100 , Antig102 , Antig108 , Antig50 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา จากตัวอย่างนี้ ค้นหาจาก Antig100

ภาพผลการค้นหาร้านค้า

สำหรับการค้นหาพระเครื่องในระบบร้านค้าของ Antigpra.com  ให้ท่านไปที่ GOOGLE และพิมพ์ชื่อพระที่ท่านต้องการ +Antig

ท่านจะสามารถค้นหาพระเครื่องได้อย่างรวดเร็ว

จากตัวอย่าง หากท่านจะค้นหาพระเครื่อง หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ก็ให้ท่านพิมพ์คำว่า หลวงพ่อเงิน + Antig ที่ GOOGLE

ภาพผลการค้นหาพระเครื่อง

นี่คือวิธีการค้นหาพระเครื่องในเว๊ปของเราได้รวดเร็วครับ

ศูนย์รวมร้านค้าพระเครื่อง Antigpra.com   ติดต่อเว๊ป   โทร 093-2480159   Email : ang7kong@gmail.com