Antig69 ร้านค้า
Antig69
©Antig69 : ไปที่ Google พิมพ์คำว่า ANTIG ตามด้วยตัวเลข เช่น ANTIG 1 หรือ ANTIG 18 , ANTIG 102 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา

รายการสินค้า


049 เนื้อผงรูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์ฺบุรี
(0/243)
เปิดให้บูชา
048 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกงานผูกพัธสีมา วัดใหม่สุขเกษม
(0/230)
เปิดให้บูชา
047 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกงานผูกพัธสีมา วัดใหม่สุขเกษม
(0/306)
เปิดให้บูชา
046 เหรียญกลมกะไหล่ทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2517
(0/317)
เปิดให้บูชา
045 เหรียญหันข้างหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี รุ่นสร้างโบสถ์วัดปากดงท่าศาล
(0/739)
เปิดให้บูชา
044 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/250)
เปิดให้บูชา
043 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/251)
เปิดให้บูชา
042 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/250)
เปิดให้บูชา
041 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/281)
เปิดให้บูชา
040 เหรียญพระพุทธศรีวิริยะโสภิต วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
(0/388)
เปิดให้บูชา
039  เหรียญสมเด็จ พลวงพ่อแพ รุ่นสิงห์1 ปี2536
(0/280)
เปิดให้บูชา
038 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกครบรอบ 4 ปีธนาคารกรุงเทพ
(0/411)
เปิดให้บูชา
037 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์ ปี 2530
(0/313)
เปิดให้บูชา
036 สมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพ รุ่น เเพกฐิน ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/257)
เปิดให้บูชา
035 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกสร้างวัดคลองจำกา จ.ระยอง
(0/373)
เปิดให้บูชา
034 เหรียญหลวงพ่อศรี หลังหลวงพ่อแพ ออกวัดพระปรางค์ ปี 2536
(0/318)
เปิดให้บูชา
033 เหรียญกะไหล่ทอง เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
(0/256)
เปิดให้บูชา
032 เหรียญหันข้างกะไหล่ทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
(0/385)
เปิดให้บูชา
031 เหรียญหันข้างกะไหล่ทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
(0/257)
เปิดให้บูชา
030 เหรียญหันข้างกะไหล่ทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
(0/264)
เปิดให้บูชา
029 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/278)
เปิดให้บูชา
028 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/275)
เปิดให้บูชา
027 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกในงาน ผูกพัธสีมาวัดคลองโพธิ์
(0/490)
เปิดให้บูชา
026 ล๊อตเก็ตภาพถ่ายพระประจำวันจันทร์ หลังยันต์ห้า หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
(0/419)
เปิดให้บูชา
025 ล๊อตเก็ตภาพถ่ายพระประจำวันอังคาร หลังนางกวัก  หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
(0/391)
เปิดให้บูชา
024 เหรียญกะไหล่ทอง เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
(0/267)
เปิดให้บูชา
023 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/263)
เปิดให้บูชา
022 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ทำบุญอายุครบ 70 ปี สร้างปี 2517
(0/387)
เปิดให้บูชา
021 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์ ปี 2530
(0/374)
เปิดให้บูชา
020 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกยกช่อฟ้าวัดโพธิ์เผือก
(0/271)
เปิดให้บูชา
019 เหรียญหลวงพ่อแพ พระอาจารย์ธรรมโชติ รุ่นเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ สิงห์บุรี วีรชน
(0/483)
เปิดให้บูชา
018 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกงานผูกพัธสีมา วัดจำปาหล่อ
(0/317)
เปิดให้บูชา
017 เหรียญหล่อกะไหล่ทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้างจ.สิงห์บุรี
(0/299)
เปิดให้บูชา
016 ล๊อตเก็ตรูปถ่ายหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สร้างปี 2514
(0/711)
เปิดให้บูชา
015 เหรียญโภคทรัพย์มหาสมบัติ มั่งมีศรีสุขลา่ภผลพูนทวี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
(0/370)
เปิดให้บูชา
014 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี รุ่น อยู่เย็นเป็นสุขหมดทุกข์กังวล
(0/854)
เปิดให้บูชา
013 เนื้อผงพิมพ์พระพุทธ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/277)
เปิดให้บูชา
012 เนื้อผงรูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์ฺบุรี
(0/284)
เปิดให้บูชา
011 เหรียญกะไหล่ทอง เสด็จพ่อ ร.๕ จุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช หลวงพ่อแพ สร้าง
(0/418)
เปิดให้บูชา
010 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/249)
เปิดให้บูชา
009 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/261)
เปิดให้บูชา
008 เหรียญหันข้างกะไหล่ทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
(0/697)
เปิดให้บูชา
007 เหรียญหันข้างกะไหล่ทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
(0/318)
เปิดให้บูชา
006 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/275)
เปิดให้บูชา
005 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/276)
เปิดให้บูชา
004 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/268)
เปิดให้บูชา
003 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/300)
เปิดให้บูชา
002 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/274)
เปิดให้บูชา
001 เหรียญกะไหล่ทอง ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร หลังหลวงพ่อแพ ปี 2524
(0/285)
เปิดให้บูชา
ชื่อร้าน : Antig69
โดย : อุดร เหลืองวิชชเจริญ
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-2480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน :
จำนวนสินค้าทั้งหมด
49
รายการ

วันเปิดร้าน
02-10-2017
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
31-03-2018 05:29
จำนวนผู้เข้าชม
02298 ครั้ง
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429