Antig64 ร้านค้า
Antig64
©Antig64 : ไปที่ Google พิมพ์คำว่า ANTIG ตามด้วยตัวเลข เช่น ANTIG 1 หรือ ANTIG 18 , ANTIG 102 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา

รายการสินค้า


066  เหรียญกะไหล่ทองลงยาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง หลังธรรมจักรพระปิดตา
(0/27)
เปิดให้บูชา
065  กะไหล่ทองลงยา หลวงปู่แหวน รุ่น ถิ่นกำเนิด เหรียญเล็ก
(0/20)
เปิดให้บูชา
064  กะไหล่ทองลงยา หลวงปู่แหวน รุ่น ถิ่นกำเนิด เหรียญเล็ก
(0/32)
เปิดให้บูชา
063  หลวงปู่แหวน รุ่นเมตตาสร้างเจดีย์ ปี2520 ออกวัดรัตนวนาราม จ.พะเยา
(0/20)
เปิดให้บูชา
062 เหรียญกลม กะไหล่เงิน หลวงปู่แหวน ออกวันวิสาขบูชา ปี 2527
(0/25)
เปิดให้บูชา
061  เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชืยงใหม่ ปี2520
(0/23)
เปิดให้บูชา
060  เหรียญรูปไข่เล็ก หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชืยงใหม่ ปี2526
(0/21)
เปิดให้บูชา
059 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น พระราชทานเพลิงศพ ปี 30 พิมพ์ใหญ่
(0/23)
เปิดให้บูชา
058 หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นทูลเกล้า ปี 2517
(0/25)
เปิดให้บูชา
057  เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นสร้างตึกพยาบาล ภปร. ปี ๒๔๒๑
(0/20)
เปิดให้บูชา
056  หลวงปู่แหวน ปี27 ฉลองอายุครบ 97 ปี วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ กองบิน 41
(0/28)
เปิดให้บูชา
055  หลวงปู่แหวน ปี 27 ฉลองอายุครบ 97 ปี วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/20)
เปิดให้บูชา
054  เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเราสู้
(0/38)
เปิดให้บูชา
053  เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเราสู้
(0/17)
เปิดให้บูชา
052  เหรียญหลวงปู่แหวน ปี 2521 เนื้อทองแดง
(0/22)
เปิดให้บูชา
051  เหรียญหันข้างหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น ผูกพัธสีมา ปี 22
(0/31)
เปิดให้บูชา
050  เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น พระราชทานเพลิงศพ ปี 30
(0/22)
เปิดให้บูชา
049  เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ปี 2520
(0/30)
เปิดให้บูชา
048  เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง ปี 2521 รุ่นร่มโพธิ์
(0/23)
เปิดให้บูชา
047  เหรียญขวัญถุงเงินล้าน หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ตอกโค๊ต
(0/23)
เปิดให้บูชา
046 เหรียญรูปไข่เล็ก รุ่นพิเศษ ลาภผลพูนทวี หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/25)
เปิดให้บูชา
045 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ สร้างปี 2520 หลังพระปิดตา
(0/26)
เปิดให้บูชา
044 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น บำรุงขวัญ ตำรวจน้ำหลังสมอเรือ เนื้อทองแดง
(0/43)
เปิดให้บูชา
043  เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น ฉลองอายุครบ ๙๘ ปี
(0/39)
เปิดให้บูชา
042 เหรียญชนมายุ ๙๕ พรรษา หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/41)
เปิดให้บูชา
041  ล๊อตเก็ตหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/40)
เปิดให้บูชา
040 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น ยิ้มสู้
(0/39)
เปิดให้บูชา
039 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น อายุครบ ๑๐๐ ปี
(0/33)
เปิดให้บูชา
038 เหรียญกลมเล็กชุบนิกเกิ้ล ปี 19 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/36)
เปิดให้บูชา
037 เหรียญขวัญถุงกะไหล่ทอง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/42)
เปิดให้บูชา
036 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นรักษาดินแดนไทย
(0/44)
เปิดให้บูชา
035 เหรียญกลมเล็กทองฝาบาตร หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/33)
เปิดให้บูชา
034 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ สร้างปี 2520
(0/69)
เปิดให้บูชา
033 เหรียญที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/45)
เปิดให้บูชา
032 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นรักษาดินแดนไทย
(0/162)
เปิดให้บูชา
031 ล๊อตเก็ต ในหลวงร.๙ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง อธิษฐานจิต
(0/45)
เปิดให้บูชา
030 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เราสู้เล็ก
(0/54)
เปิดให้บูชา
029 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เมตตาสร้างเจดีย์
(0/37)
เปิดให้บูชา
028 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เราช่วย
(0/57)
เปิดให้บูชา
027 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เมตตาสร้างเจดีย์
(0/45)
เปิดให้บูชา
026 เหรียญรูปไข่เล็ก รุ่นพิเศษ ลาภผลพูนทวี หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/58)
เปิดให้บูชา
025 เหรียญกลมเล็กทองแดง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/41)
เปิดให้บูชา
024 เหรียญกลมเล็กทองแดง ปี 19 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/36)
เปิดให้บูชา
023 เหรียญกลมเล็กทองแดง ปี 19 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/47)
เปิดให้บูชา
022 เหรียญกลมเล็กทองแดง ปี 20 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/45)
เปิดให้บูชา
021  เหรียญกลมเล็กชุบนิกเกิ้ล ปี 19 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/42)
เปิดให้บูชา
020 เหรียญกลมเล็กทองแดง ปี 19 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/53)
เปิดให้บูชา
019  เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น มหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล
(0/39)
เปิดให้บูชา
018 เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง  รุ่น มหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล
(0/46)
เปิดให้บูชา
017 เหรียญกลมใหญ่ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น มหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล
(0/54)
เปิดให้บูชา
016  เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น อายุครบ ๙๖ ปี
(0/46)
เปิดให้บูชา
015 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น ไทยรวมพลัง
(0/42)
เปิดให้บูชา
014 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น ไทยรวมพลัง
(0/46)
เปิดให้บูชา
013 ล๊อตเก็ต หลวงปู่แหวน หลังพระประจำวัน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/45)
เปิดให้บูชา
012 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น อายุครบ ๙๖ ปี
(0/38)
เปิดให้บูชา
011 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เราสู้เล็ก กะไหล่ทอง
(0/104)
เปิดให้บูชา
010 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น สร้างอุโบสถวัดรามพงศาวาส
(0/38)
เปิดให้บูชา
009 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น อายุครบ ๑๐๐ ปี
(0/37)
เปิดให้บูชา
008 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เมตตาสร้างเจดีย์
(0/52)
เปิดให้บูชา
007 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เผด็จศึก สร้างปี 2521
(0/49)
เปิดให้บูชา
006 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เผด็จศึก สร้างปี 2521
(0/48)
เปิดให้บูชา
005 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เผด็จศึก สร้างปี 2521
(0/60)
เปิดให้บูชา
004 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เมตตาสร้างเจดีย์ จ.พะเยา
(0/55)
เปิดให้บูชา
003 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น ฉลองอายุครบ ๙๘ ปี
(0/38)
เปิดให้บูชา
002 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น พลังจิต
(0/64)
เปิดให้บูชา
001 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเราสู้
(0/67)
เปิดให้บูชา
ชื่อร้าน : Antig64
โดย : อุดร เหลืองวิชชเจริญ
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-2480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน :
จำนวนสินค้าทั้งหมด
66
รายการ

วันเปิดร้าน
02-10-2017
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
13-05-2018 15:02
จำนวนผู้เข้าชม
00492 ครั้ง
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429