Antig64 ร้านค้า
Antig64
©Antig64 : ไปที่ Google พิมพ์คำว่า ANTIG ตามด้วยตัวเลข เช่น ANTIG 1 หรือ ANTIG 18 , ANTIG 102 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา

รายการสินค้า


077 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นถิ่นกำเนิด พิมพ์ใหญ่
(0/265)
เปิดให้บูชา
076  เหรียญกลมเล็ก มหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/334)
เปิดให้บูชา
075 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ สร้างปี 2521 รุ่นผูกพัทธสีมา 22
(0/404)
เปิดให้บูชา
074 เหรียญอัลปาก้าหลวงปู่แหวน หลังธรรมจักร วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ สร้างปี 20
(0/338)
เปิดให้บูชา
073 เหรียญเสมาเล็ก หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ สร้างปี 2520
(0/653)
เปิดให้บูชา
072 เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ สร้างปี 2520 ตอกโค๊ต
(0/338)
เปิดให้บูชา
071 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ สร้างปี 2554 รุ่นบูรณะปฏิสังขรณ์
(0/794)
เปิดให้บูชา
070 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ สร้างปี 2521 รุ่นผูกพัทธสีมา 22
(0/507)
เปิดให้บูชา
069 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ สร้างปี 2521 รุ่นร่มโพธิ์
(0/538)
เปิดให้บูชา
068 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง ที่ระลึกอายุครบ 8 รอบ สร้างปี 2526
(0/343)
เปิดให้บูชา
067 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ หลังแผนที่ - สมอเรือ
(0/524)
เปิดให้บูชา
066  เหรียญกะไหล่ทองลงยาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง หลังธรรมจักรพระปิดตา
(0/578)
เปิดให้บูชา
065  กะไหล่ทองลงยา หลวงปู่แหวน รุ่น ถิ่นกำเนิด เหรียญเล็ก
(0/533)
เปิดให้บูชา
064  กะไหล่ทองลงยา หลวงปู่แหวน รุ่น ถิ่นกำเนิด เหรียญเล็ก
(0/568)
เปิดให้บูชา
063  หลวงปู่แหวน รุ่นเมตตาสร้างเจดีย์ ปี2520 ออกวัดรัตนวนาราม จ.พะเยา
(0/467)
เปิดให้บูชา
062 เหรียญกลม กะไหล่เงิน หลวงปู่แหวน ออกวันวิสาขบูชา ปี 2527
(0/401)
เปิดให้บูชา
061  เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชืยงใหม่ ปี2520
(0/655)
เปิดให้บูชา
060  เหรียญรูปไข่เล็ก หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชืยงใหม่ ปี2526
(0/542)
เปิดให้บูชา
059 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น พระราชทานเพลิงศพ ปี 30 พิมพ์ใหญ่
(0/512)
เปิดให้บูชา
058 หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นทูลเกล้า ปี 2517
(0/539)
เปิดให้บูชา
057  เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นสร้างตึกพยาบาล ภปร. ปี ๒๔๒๑
(0/338)
เปิดให้บูชา
056  หลวงปู่แหวน ปี27 ฉลองอายุครบ 97 ปี วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ กองบิน 41
(0/630)
เปิดให้บูชา
055  หลวงปู่แหวน ปี 27 ฉลองอายุครบ 97 ปี วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/602)
เปิดให้บูชา
054  เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเราสู้
(0/395)
เปิดให้บูชา
053  เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเราสู้
(0/338)
เปิดให้บูชา
052  เหรียญหลวงปู่แหวน ปี 2521 เนื้อทองแดง
(0/336)
เปิดให้บูชา
051  เหรียญหันข้างหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น ผูกพัธสีมา ปี 22
(0/799)
เปิดให้บูชา
050  เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น พระราชทานเพลิงศพ ปี 30
(0/420)
เปิดให้บูชา
049  เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ปี 2520
(0/558)
เปิดให้บูชา
048  เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง ปี 2521 รุ่นร่มโพธิ์
(0/446)
เปิดให้บูชา
047  เหรียญขวัญถุงเงินล้าน หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ตอกโค๊ต
(0/474)
เปิดให้บูชา
046 เหรียญรูปไข่เล็ก รุ่นพิเศษ ลาภผลพูนทวี หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/647)
เปิดให้บูชา
045 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ สร้างปี 2520 หลังพระปิดตา
(0/688)
เปิดให้บูชา
044 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น บำรุงขวัญ ตำรวจน้ำหลังสมอเรือ เนื้อทองแดง
(0/413)
เปิดให้บูชา
043  เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น ฉลองอายุครบ ๙๘ ปี
(0/342)
เปิดให้บูชา
042 เหรียญชนมายุ ๙๕ พรรษา หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/348)
เปิดให้บูชา
041  ล๊อตเก็ตหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/348)
เปิดให้บูชา
040 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น ยิ้มสู้
(0/384)
เปิดให้บูชา
039 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น อายุครบ ๑๐๐ ปี
(0/329)
เปิดให้บูชา
038 เหรียญกลมเล็กชุบนิกเกิ้ล ปี 19 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/397)
เปิดให้บูชา
037 เหรียญขวัญถุงกะไหล่ทอง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/424)
เปิดให้บูชา
036 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นรักษาดินแดนไทย
(0/579)
เปิดให้บูชา
035 เหรียญกลมเล็กทองฝาบาตร หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/418)
เปิดให้บูชา
034 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ สร้างปี 2520
(0/403)
เปิดให้บูชา
033 เหรียญที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/414)
เปิดให้บูชา
032 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นรักษาดินแดนไทย
(0/1349)
เปิดให้บูชา
031 ล๊อตเก็ต ในหลวงร.๙ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง อธิษฐานจิต
(0/398)
เปิดให้บูชา
030 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เราสู้เล็ก
(0/459)
เปิดให้บูชา
029 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เมตตาสร้างเจดีย์
(0/379)
เปิดให้บูชา
028 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เราช่วย
(0/657)
เปิดให้บูชา
027 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เมตตาสร้างเจดีย์
(0/631)
เปิดให้บูชา
026 เหรียญรูปไข่เล็ก รุ่นพิเศษ ลาภผลพูนทวี หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/339)
เปิดให้บูชา
025 เหรียญกลมเล็กทองแดง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/299)
เปิดให้บูชา
024 เหรียญกลมเล็กทองแดง ปี 19 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/312)
มีผู้บูชาแล้ว
023 เหรียญกลมเล็กทองแดง ปี 19 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/325)
เปิดให้บูชา
022 เหรียญกลมเล็กทองแดง ปี 20 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/300)
เปิดให้บูชา
021  เหรียญกลมเล็กชุบนิกเกิ้ล ปี 19 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/286)
เปิดให้บูชา
020 เหรียญกลมเล็กทองแดง ปี 19 หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/346)
เปิดให้บูชา
019  เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น มหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล
(0/292)
เปิดให้บูชา
018 เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง  รุ่น มหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล
(0/353)
เปิดให้บูชา
017 เหรียญกลมใหญ่ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น มหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล
(0/352)
เปิดให้บูชา
016  เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น อายุครบ ๙๖ ปี
(0/309)
เปิดให้บูชา
015 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น ไทยรวมพลัง
(0/290)
เปิดให้บูชา
014 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น ไทยรวมพลัง
(0/324)
เปิดให้บูชา
013 ล๊อตเก็ต หลวงปู่แหวน หลังพระประจำวัน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/310)
เปิดให้บูชา
012 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น อายุครบ ๙๖ ปี
(0/281)
เปิดให้บูชา
011 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เราสู้เล็ก กะไหล่ทอง
(0/605)
เปิดให้บูชา
010 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น สร้างอุโบสถวัดรามพงศาวาส
(0/392)
เปิดให้บูชา
009 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น อายุครบ ๑๐๐ ปี
(0/297)
เปิดให้บูชา
008 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เมตตาสร้างเจดีย์
(0/403)
เปิดให้บูชา
007 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เผด็จศึก สร้างปี 2521
(0/613)
เปิดให้บูชา
006 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เผด็จศึก สร้างปี 2521
(0/423)
เปิดให้บูชา
005 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เผด็จศึก สร้างปี 2521
(0/388)
เปิดให้บูชา
004 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น เมตตาสร้างเจดีย์ จ.พะเยา
(0/405)
เปิดให้บูชา
003 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น ฉลองอายุครบ ๙๘ ปี
(0/293)
เปิดให้บูชา
002 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น พลังจิต
(0/568)
เปิดให้บูชา
001 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเราสู้
(0/397)
มีผู้บูชาแล้ว
ชื่อร้าน : Antig64
โดย : อุดร เหลืองวิชชเจริญ
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-2480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน :
จำนวนสินค้าทั้งหมด
77
รายการ

วันเปิดร้าน
02-10-2017
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
19-09-2022 10:17
จำนวนผู้เข้าชม
02485 ครั้ง
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429