Antig246 ร้านค้า
Antig246
©Antig246 : ต้องการพระเครื่ององค์ไหน จับภาพหน้าจอคอม หน้าจอมือถือ หรือส่งลิ้งค์มาทาง line ครับ เบอร์โทรผม 0932480159 เพิ่มเพื่อนทาง line ได้เลย

รายการสินค้า


150  เหรียญพระพุทธมงคลไชชลาภ หลังหลวงพ่อกอน
(0/298)
เปิดให้บูชา
149 เหรียญเสมาหลวงพ่อทวดเอียด วัดโบราณประดิษฐ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
(0/294)
เปิดให้บูชา
148 เหรียญหลวงพ่อสด วัดหางน้ำสาคร จ.ชัยนาท
(0/353)
เปิดให้บูชา
147 เหรียญกะไหล่ทอง สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามสร้างปี 2533
(0/255)
เปิดให้บูชา
146  เหรียญหลวงปู่พระครูนนทสิทธิ์รังสรรค์ วัดนันทรังสิทธิ์
(0/436)
เปิดให้บูชา
145 เหรียญหลวงปู่ดี สำนักวิปัสสนา ภัทธิโยภิกขุ สร้างปี 2520 รุ่นพิเศษ
(0/584)
มีผู้บูชาแล้ว
144 เหรียญหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ระลึก 112 ปีชาตกาล
(0/250)
เปิดให้บูชา
143 เหรียญหลวงพ่อบุญมี โชติปาโล วัดสระประสานสุข
(0/209)
เปิดให้บูชา
142 เหรียญหลวงปู่นิล วัดครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
(0/220)
เปิดให้บูชา
141 เหรียญเสมายืนถือไม้เท้าเจ้าคุณพระอริยมุนี วัดเทวราชกุญชร สร้างปี 2538
(0/386)
มีผู้บูชาแล้ว
140 เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี หลังท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ
(0/477)
มีผู้บูชาแล้ว
139 เหรียญหลวงพ่อทอง วัดปราสาทหินเมืองต่ำ สร้างปี 2535
(0/301)
เปิดให้บูชา
138 เหรียญหลวงพ่อมหาอุดมโชคดี วัดสว่างฟ้า นาเกลือ สร้างปี 2539
(0/209)
เปิดให้บูชา
137 เหรียญหลวงตาเณรคำ วัดป่าประดับทรงธรรม สร้างปี 2536
(0/246)
เปิดให้บูชา
136  เหรียญพระครูปลัดนิสิต หลวงพ่อเณร ผู้มีฤทธิ์ย่อมไปได้ในอากาศ
(0/272)
เปิดให้บูชา
135  เหรียญหลวงพ่อเจริญ หลวงพ่อแพ รุ่นพิเศษแพ – เจริญ บุญสนองบุญ สร้างปี 2536
(0/202)
เปิดให้บูชา
134  เหรียญหลวงปู่แร่ วัดเชิดสําราญ ตอกโค๊ต ร.
(0/210)
เปิดให้บูชา
133 เหรียญหลวงปู่พิมพา วัดหนองตางู วัดสองพี่น้อง คลองวาริน  สร้างปี 2539
(0/206)
เปิดให้บูชา
132 เหรียญพระอาจารย์เสาร์ หลังหลวงปู่มั่น ออกวัดใหม่เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
(0/509)
เปิดให้บูชา
131 เหรียญกรมหลวงชุมพร หลังพระพุทธราชนาวีศรีชัยมงคล สร้างปี 2553
(0/318)
มีผู้บูชาแล้ว
130  เหรียญรัชกาลที่ 5 ออกวัดเจ้าอาม กรุงเทพ
(0/310)
เปิดให้บูชา
129 เหรียญหล่อหลวงปู่เที่ยง วัดศรีวรรณาราม จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2540
(0/506)
เปิดให้บูชา
128  เหรียญหล่อหลวงพ่อสนุ่น วัดศรัทธาภิรม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี สร้างปี 2559
(0/597)
มีผู้บูชาแล้ว
127 เหรียญหล่อหลวงพ่อผัน วัดราษฎร์เจริญ รุ่นพิเศษถวายน้ำสรง
(0/881)
เปิดให้บูชา
126 เหรียญสมเด็จพระเจ้าพรหมมหาราช หลังหลวงพ่อบุญเย็น จ.เชียงใหม่
(0/215)
เปิดให้บูชา
125 เหรียญพระพุทธรัตโนภาส หลัง หลวงปู่ครูบาสมจิต
(0/223)
เปิดให้บูชา
124 เหรียญเสมาหลวงพ่อโพธิ์ประสิทธิ์ วัดโพธิ์หนองหนาว
(0/398)
เปิดให้บูชา
123 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโต หลังพระประจำวันพุธ วัดพิชัยนาวาส
(0/227)
เปิดให้บูชา
122 เหรียญพระพุทธโคดมวิสุทธินวมหามงคล วัดไผ่โพธิ์ทอง สร้างปี 2540
(0/275)
เปิดให้บูชา
121 เหรียญเจ้าแม่กวนอิม หลังพระพุทธบาท วัดเขาวงพระจันทร์ สร้างปี 2532
(0/287)
เปิดให้บูชา
120 เหรียญเจ้าแม่กวนอิม หลังพระพุทธบาท วัดเขาวงพระจันทร์ สร้างปี 2532
(0/255)
เปิดให้บูชา
119  เหรียญกะไหล่ทองมูลนิธิสายใจไทย ออกวัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี สร้างปี 2521
(0/311)
เปิดให้บูชา
118 เหรียญเสมาพระพุทธ วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สร้างปี 2549
(0/221)
เปิดให้บูชา
117 เหรียญหล่อหลวงพ่อเขียน ออกวัดห้วยเรียงกลาง จ.พิจิตร รุ่นสร้างอุโบสถ ตอกโค๊ต
(0/292)
เปิดให้บูชา
116 เหรียญชุบนิเกิ้ล สมเด็จวัดโตนด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
(0/239)
เปิดให้บูชา
115 เหรียญชุบนิเกิ้ล สมเด็จวัดโตนด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
(0/238)
เปิดให้บูชา
114 เหรียญพระศรีอริยเมตไตรย สมาคมศรีอริยะ จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2530
(0/271)
เปิดให้บูชา
113 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโต วัดพระโต ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร สร้างปี 2538
(0/406)
มีผู้บูชาแล้ว
112  เหรียญพระพุทธ วัดถ้ำปากเปียง หลังหลวงปู่มั่น หลวงปู่แหวน หลวงพ่อเจริญ
(0/311)
เปิดให้บูชา
111 เหรียญพระพุทธรัตนมุณี วัดป่าวังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
(0/279)
เปิดให้บูชา
110 เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นมิ่งมงคล
(0/233)
เปิดให้บูชา
109 เหรียญพระธาตุพนม ที่ระลึกวัดพระธาตุพนม ไม่ทราบปีที่สร้าง เนื้อทองแดงผิวไฟ
(0/308)
เปิดให้บูชา
108  เหรียญพระสิวลี ไม่ทราบที่ สร้างปี 2561 เนื้อทองแดงผิวไฟ
(0/273)
เปิดให้บูชา
107  เหรียญพระพุทธปางประทานพร อนุสรณ์รำลึก 100 ปี หลวงพ่อแพ
(0/241)
เปิดให้บูชา
106  เหรียญพระพุทธมงคลรัตนภูมิพิพัฒน์มหามุนี วัดมงคลรัตนาราม
(0/225)
เปิดให้บูชา
105 เหรียญกะไหล่ทองหลวงพ่อคูณ รุ่นเสาร์ 5 เฮงเฮงเซ็งลี้ฮ้อ สร้างปี 2536
(0/349)
เปิดให้บูชา
104 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ สร้างปี 2546 รุ่นดีที่สุด
(0/264)
เปิดให้บูชา
103 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคุณพระเทพพิทักษ์ สร้างปี 2535
(0/613)
เปิดให้บูชา
102 เหรียญหลวงพ่อคูณ ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดบ้านหนองโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
(0/280)
เปิดให้บูชา
101 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 คูณพันล้าน สร้างปี 2537
(0/300)
เปิดให้บูชา
100  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ หลังพระปิดตา รุ่น ปลดหนี้ เสาร์ 5
(1/1101)
เปิดให้บูชา
099 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ที่ระลึกอายุครบ 72 ปี แซยิด 6 รอบ ตอก 3 โค๊ต
(0/165)
เปิดให้บูชา
098 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสมปรารถนา สร้างปี 2536 ตอกโค๊ต
(0/613)
เปิดให้บูชา
097 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ สร้างปี 2536 รุ่นสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
(0/172)
เปิดให้บูชา
096  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพิเศษ
(0/421)
เปิดให้บูชา
095 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ชมรมลูกเสือชาวบ้าน
(0/363)
เปิดให้บูชา
094 เหรียญปิดตามหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ สร้างปี 2536
(0/380)
เปิดให้บูชา
093 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพิเศษเงินล้าน สร้างปี 2538
(0/160)
เปิดให้บูชา
092 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกูรักมึง สร้างปี 2537
(0/175)
เปิดให้บูชา
091 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกูรักมึง สร้างปี 2537
(0/167)
เปิดให้บูชา
090 เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นกูรักษ์ป่า สร้างปี 2539
(0/177)
เปิดให้บูชา
089 เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นกูรักษ์ป่า สร้างปี 2539
(0/166)
เปิดให้บูชา
088  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นกูรักษ์ป่า สร้างปี 2539
(0/190)
เปิดให้บูชา
087 เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นกูรักษ์ป่า สร้างปี 2539
(0/166)
เปิดให้บูชา
086 เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นกูรักษ์ป่า สร้างปี 2539
(0/163)
เปิดให้บูชา
085  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นกูรักษ์ป่า สร้างปี 2539
(0/246)
เปิดให้บูชา
084 เหรียญหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ ออกวัดเขาหลาว จ.ราชบุรี ตอกโค๊ต
(0/750)
เปิดให้บูชา
083 เหรียญหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ ออกวัดเขาหลาว จ.ราชบุรี ตอกโค๊ต
(0/424)
เปิดให้บูชา
082 เหรียญยืนหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี
(0/161)
เปิดให้บูชา
081 เหรียญสมเด็จพระสังฆราช วัดพระเชตุพน  สร้างปี 2516
(0/406)
เปิดให้บูชา
080 เหรียญสมเด็จพระนเรศวรชนะศึก ที่ระลึก 400 ปี ยุทธหัตถี สุพรรณบุรี
(0/181)
เปิดให้บูชา
079 เหรียญกะไหล่ทองสมเด็จพระพุฒาจารย์โตฯ วัดอัมพวา กรุงเทพ สร้างปี 2519
(0/273)
เปิดให้บูชา
078 เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดอรัญญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รุ่นฉลองพิพิธภัณฑ์
(0/328)
เปิดให้บูชา
077 เหรียญหลวงปู่โทน วัดบูรพา ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รุ่นพิเศษ
(0/325)
มีผู้บูชาแล้ว
076 เหรียญหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ที่ระลึกครบรอบ 84 ปี
(0/247)
เปิดให้บูชา
075 เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี รุ่นเสาร์ 5 ปี 2536
(0/749)
เปิดให้บูชา
074 เหรียญพระพุทธชินราชเมืองคง วัดเมืองคง สร้างปี 2516 ที่ระลึกพิธีผูกพัทธสีมา
(0/340)
เปิดให้บูชา
073 เหรียญพระครูยอด วัดสระประดิษฐ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
(0/347)
เปิดให้บูชา
072 เหรียญพระแก้วมรกต หลังภปร. รุ่นฉลองวัดพระศรีรัตนสดาราม สร้างปี 2525
(0/170)
เปิดให้บูชา
071 เหรียญพ่อปู่ฤาษีบรมครู หลังพระแม่ธรณี ไม่ทราบสำนัก
(0/770)
มีผู้บูชาแล้ว
070 เหรียญหลวงปู่ศุข รุ่นสร้างวิหารวัดหนองบัว จังหวัดชัยนาท ตอกโค๊ตนะ
(0/418)
เปิดให้บูชา
069 เหรียญพระอุปัชฌาย์แร่ ที่ระลึกสร้างแท่นพระประธานในโบสถ์ วัดบ้านกลาง
(0/169)
เปิดให้บูชา
068 เหรียญพระพุทธชินราช เมืองลั่วหยาง
(0/175)
เปิดให้บูชา
067 เหรียญหลวงปู่พรหมมา ออกสำนักสวนหินบ้านดงนา
(0/274)
เปิดให้บูชา
066 เหรียญเสมาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ สร้างปี 2534
(0/486)
เปิดให้บูชา
065  เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก หลังพระอธิการสวัสดิ์ วัดหนองเครือบุญ
(0/977)
เปิดให้บูชา
064  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อธรรมกาย วัดเจษฎาราม จ.สมุทรสาคร สร้างปี 2525
(0/379)
เปิดให้บูชา
063  เหรียญหลวงพ่อรอด - หลวงพ่อทองคำ วัดศรีประชาราม
(0/392)
เปิดให้บูชา
062  เหรียญท้าวสุรนารี วัดราษฎร์บำรุง หลังคุณย่าบุญเหลือ จ.นครราชสีมา
(0/270)
เปิดให้บูชา
061  เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร สร้างปี 2529
(0/825)
เปิดให้บูชา
060  เหรียญหลวงปู่เครื่องหลังพระนาคปรก วัดสระกำแพงใหญ่ สร้างปี 2538
(0/262)
เปิดให้บูชา
059  เหรียญหลวงปู่สี หลังพระอาจารย์สมบูรณ์ วัดเขาถ้ำบุญนาค สร้างปี 2519
(0/474)
เปิดให้บูชา
058  เหรียญพระพุทธ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม กรุงศรีอยุธยา
(0/221)
เปิดให้บูชา
057 เหรียญสมเด็จพระสังฆราช ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ สร้างปี 2511
(0/314)
เปิดให้บูชา
056  เหรียญหลวงพ่อยิ้ม ปภากโร วัดสมศรี อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์
(0/213)
เปิดให้บูชา
055 เหรียญ รุ่น 2 หลวงพ่อหนูเพ็ญ ยโสธโร วัดบัวทอง บ้านโคกเพชร
(0/494)
เปิดให้บูชา
054 เหรียญพระครูสมุหสี หลังพระลีลา วัดพระพุทธฉาย เขาชะโงก
(0/181)
เปิดให้บูชา
053 เหรียญรุ่น๒ พระพุทธหลวงพ่อวิหาร วัดสำโรง จ.นนทบุรี สร้างปี 2521
(0/293)
เปิดให้บูชา
052 เหรียญพระพุทไธศวรรย์วรคุณ หลังพัดยศ ที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ ตอกโค๊ต
(0/275)
เปิดให้บูชา
051  เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
(0/166)
เปิดให้บูชา
050  เหรียญหลวงปู่ทวดยืนมั่นคง วัดแม่ตะไคร้ หลังหลวงปู่ดู่
(0/195)
เปิดให้บูชา
049 เหรียญหลวงพ่อศิลานาคปรก วัดทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สร้างปี 2540
(0/208)
เปิดให้บูชา
048 เหรียญเสมาสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี รุ่นสมโภชวัดอินทรวิหาร
(0/329)
เปิดให้บูชา
047 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อขาว วัดเกาะเกรียง จ.ปทุมธานี สร้างปี 2540
(0/282)
เปิดให้บูชา
046 เหรียญนั่งจระเข้หลวงพ่อเที่ยง วัดบันไดช้าง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.อยุธยา
(0/321)
เปิดให้บูชา
045 เหรียญพระสัมพุทธชินสีห์มหามุนีศาสดา
(0/198)
เปิดให้บูชา
044 เหรียญพระพุทธคมนาคมบพิธ หลังภปร สร้างปี 2539 ตอกโค๊ต
(0/197)
เปิดให้บูชา
043 เหรียญเสมาพระพุทธชินราช ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดบางหญ้าแพรก สร้างปี 2547
(0/177)
เปิดให้บูชา
042 เหรียญพระสมเด็จ หลังพระอาจารย์วิชัย เขมกาโม สร้างปี 2538
(0/334)
เปิดให้บูชา
041  เหรียญพระพุทธรูปทวารวดี ที่ว่าการอำเภอโคกปีบ จ.ปราจีนบุรี
(0/226)
เปิดให้บูชา
040 เหรียญหลวงปู่ป้อ วัดสว่างสามัคคี  สร้างปี 2539 รุ่นมีข้าแล้วไม่กลัว
(0/329)
เปิดให้บูชา
039 เหรียญพระพุทธไสยาสน์ วัดราษฎร์ประคองธรรม สร้างปี 2524
(0/231)
เปิดให้บูชา
038 เหรียญพระพุทธพรประทานราชนาวี กองทัพเรือ จัดสร้างปี 2540
(0/254)
เปิดให้บูชา
037 เหรียญพระพุทธครอบฉัตร หลังพระปิดตา ไม่ทราบที่ ตอกโค๊ต
(0/357)
เปิดให้บูชา
036  เหรียญกะไหล่ทองหลวงปู่เขาตะเครา – เจ้าพ่อหอกลอง สร้างปี 2516
(0/250)
เปิดให้บูชา
035  เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สร้างปี 2548
(0/301)
เปิดให้บูชา
034  เหรียญเสมาพระสุโขทัยรัตนมงคล วัดนก กรุงเทพ สร้างปี 2539
(0/218)
เปิดให้บูชา
033  เหรียญหลวงพ่อซ้ง พระครูสิทธวรกิจ  วัดชัยมังคลารามลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(0/345)
เปิดให้บูชา
032 เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นฝังลูกนิมิต วัดทะนง
(0/408)
เปิดให้บูชา
031 เหรียญหล่อหลวงพ่อเขียน วัดกระทิง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
(0/165)
เปิดให้บูชา
030 เหรียญหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี รุ่นบูรณะอุโบสถ
(0/182)
เปิดให้บูชา
029 เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อสังวาลย์มงคล วัดท่าตอ
(0/501)
เปิดให้บูชา
028 เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก หลังยันต์เกราะเพชร สร้างปี 2544
(0/342)
มีผู้บูชาแล้ว
027 เหรียญพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม สร้างปี 2550
(0/170)
เปิดให้บูชา
026  เหรียญพระมงคลเทพนิมิตร วัดโยธานิมิต จ.จันทบุรี รุ่นสร้างหอระฆัง
(0/159)
เปิดให้บูชา
025  เหรียญพระมงคลเทพนิมิตร วัดโยธานิมิต จ.จันทบุรี รุ่นสร้างหอระฆัง
(0/247)
เปิดให้บูชา
024  เหรียญพระมงคลเทพนิมิตร วัดโยธานิมิต จ.จันทบุรี รุ่นสร้างหอระฆัง
(0/181)
เปิดให้บูชา
023  เหรียญเสมาสรงน้ำ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ สร้างปี 2536
(0/167)
เปิดให้บูชา
022  เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ ออกวัดป่าหิมพานต์ สร้างปี 2536
(0/311)
เปิดให้บูชา
021 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาราช สร้างปี 2536
(0/176)
เปิดให้บูชา
020 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ออกวัดกุดสระแก้ว ปี 2537
(0/595)
เปิดให้บูชา
019 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพิเศษ สร้างปี 2536
(0/164)
เปิดให้บูชา
018 เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นเสาร์ 5 คูณทวีเหลือกินเหลือใช้สร้างปี 2536
(0/385)
เปิดให้บูชา
017 เหรียญหันข้าง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ตอกโค๊ต
(0/170)
เปิดให้บูชา
016 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ที่ระลึกแด่ผู้บริจาคโลหิต
(0/172)
เปิดให้บูชา
015 เหรียญรัชกาลที่ 5 หลังหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณมหาเศรษฐี 9 บารมี
(0/253)
เปิดให้บูชา
014 เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น แคล้วคลาดปลอดภัย
(0/1179)
เปิดให้บูชา
013 เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ รุ่นกูให้มึงรวย สร้างปี 2538
(0/177)
เปิดให้บูชา
012 เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ รุ่นกูให้มึงรวย สร้างปี 2538
(0/219)
เปิดให้บูชา
011 เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ รุ่นกูให้มึงรวย สร้างปี 2538
(0/156)
เปิดให้บูชา
010 เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ รุ่นกูให้มึงรวย สร้างปี 2538
(0/192)
เปิดให้บูชา
009  เหรียญพระพุทธบารมีลพบุรีโสมาภา วัดห้วยบง โสมาภา สร้างปี 2545
(0/170)
เปิดให้บูชา
008  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อขาว ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ จัดสร้างปี 2557
(0/308)
เปิดให้บูชา
007 เหรียญพระเจ้าใหญ่องค์แสน รุ่น 2 วัดโพธิ์ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี สร้างปี 2552
(0/205)
เปิดให้บูชา
006  เหรียญใบมะยม หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี สร้างปี 2534
(0/295)
เปิดให้บูชา
005  เหรียญพระอาจารย์วิชัย ญาณวิชโย สร้างปี 2518
(0/337)
เปิดให้บูชา
004 เหรียญหลวงพ่อแก้วมา อภิชโย วัดพระธาตุเสด็จ จ.ลำปาง สร้างปี 20
(0/258)
เปิดให้บูชา
003 เหรียญปั๊มหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตอกโค๊ต
(0/262)
เปิดให้บูชา
002 เหรียญรัชกาลที่ 5 หลังช้างเอราวัณ ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดบ้านน้อย จ.พิจิ
(0/239)
เปิดให้บูชา
001 เหรียญหล่อล้อแม็กซ์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 เหลือกินเหลือใช้
(0/181)
เปิดให้บูชา
ชื่อร้าน : Antig246
โดย : อุดร เหลืองวิชชเจริญ
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0932480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน :
จำนวนสินค้าทั้งหมด
150
รายการ

วันเปิดร้าน
30-12-2018
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
20-03-2022 17:28
จำนวนผู้เข้าชม
02156 ครั้ง
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429