antig188 ร้านค้า
antig188
©antig188 : ไปที่ Google พิมพ์คำว่า ANTIG ตามด้วยตัวเลข เช่น ANTIG 1 หรือ ANTIG 18 , ANTIG 102 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา

รายการสินค้า


150 เหรียญหลวงพ่อสมหวัง โอภาโส หลังพ่อปู่ฤาษี วัดมณฑล จ.ตราด สร้างปี 2545
(0/344)
เปิดให้บูชา
149  เหรียญเสมาหลวงพ่อใหญ่ หลังพระครูประสิทธิ์ วัดตาเลียวนอก
(0/249)
มีผู้บูชาแล้ว
148  เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี ที่ระลึกครบรอบอายุ 80 ปี
(0/376)
เปิดให้บูชา
147  เหรียญหลวงพ่อแบน (พระครูนิยุตธรรมวิถี) วัดวงษ์มณีศรัทธา
(0/315)
เปิดให้บูชา
146  เหรียญเจ้าแม่เขาสามมุข จ.ชลบุรี
(0/370)
เปิดให้บูชา
145  เหรียญพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จตุรเสนาสมาคม สร้างปี 2525
(0/370)
เปิดให้บูชา
144  เหรียญพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จตุรเสนาสมาคม สร้างปี 2525
(0/207)
เปิดให้บูชา
143 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
(0/273)
เปิดให้บูชา
142 เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2534
(0/262)
เปิดให้บูชา
141 เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร รุ่นสร้างบารมี วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์
(0/479)
เปิดให้บูชา
140  เหรียญพระพุทธชินราช – เจ้าพ่อเขาใหญ่ วัดป่าเขาใหญ่
(0/226)
เปิดให้บูชา
139  เหรียญพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท)
(0/224)
เปิดให้บูชา
138  เหรียญหลวงพ่อเต๊อะ วัดปากช่อง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สร้างปี 2545
(0/480)
มีผู้บูชาแล้ว
137  เหรียญรุ่น 2 พระครูจรัส วัดฤาษีนุตจรัสวงษาราม จ.สระบุรี
(0/200)
เปิดให้บูชา
136  เหรียญรุ่น 1 หลวงพ่อทัต หลังหลวงพ่อดำ วัดเขาเจดีย์เเสมสาร สร้างปี 2520
(0/232)
เปิดให้บูชา
135  เหรียญพระพุทธหน้าอินเดีย วัดพุทธนิมิตร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2523
(0/190)
เปิดให้บูชา
134  เหรียญพระครูประสิทธิ์สุภการ วัดลาดพร้าว กรุงเทพ สร้างปี 2537
(0/319)
เปิดให้บูชา
133 เหรียญหลวงปู่สำฤทธิ์ วัดป่าหนองกระทุ่ม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
(0/196)
เปิดให้บูชา
132  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสองพี่น้อง วัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
(0/192)
เปิดให้บูชา
131  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อเชียงแสน วัดวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
(0/295)
เปิดให้บูชา
130  เหรียญสุนทโรภิกขุ วัดหนองเหล็ก จ.มหาสารคาม สร้างปี 2542
(0/303)
เปิดให้บูชา
129  เหรียญพระพุทธชินราช หลังพระนามย่อสธ. วัดเสมียนนารี สร้างปี 2535
(0/302)
เปิดให้บูชา
128  เหรียญหลวงปู่ม่วง ที่ระลึกงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบ้านทวน จ.กาญจนบุรี
(0/279)
เปิดให้บูชา
127  เหรียญเสมาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม
(0/203)
เปิดให้บูชา
126  เหรียญเสมาหลวงปู่นาค วัดหนองโป่ง ที่ระลึกกฐินปูนท่าหลวง 90 ปี
(0/333)
มีผู้บูชาแล้ว
125  เหรียญทรงยืน จุฬาลงกรณ์ สยามมินทร์
(0/212)
เปิดให้บูชา
124  เหรียญพระญาณโสภณ วัดมหาธาตุ หลังพระธาตุอานนท์ จ.ยโสธร
(0/322)
เปิดให้บูชา
123  เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ ที่ระลึกงานฝังลูกนิมิตวัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี
(0/202)
เปิดให้บูชา
122 เหรียญหลวงปู่เหรียญ สำนักสงฆ์วังสวนจิตรลดา รุ่นถวายพระพร
(0/195)
เปิดให้บูชา
121 เหรียญหลวงปู่บุญตา วัดคลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
(0/267)
เปิดให้บูชา
120  เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดโคกสำรวย สร้างปี 2540
(0/272)
เปิดให้บูชา
119  เหรียญปักกลดหลวงพ่อภาวนาพุทโธ (พิมพ์เล็ก) สร้างปี 2531
(0/251)
เปิดให้บูชา
118  เหรียญหลวงพ่อประยูร สร้างปี 2520
(0/473)
เปิดให้บูชา
117 เหรียญหลวงพ่อคูณ หลังช้าง วันครู ปี 2539 กูช่วยมึง
(0/869)
เปิดให้บูชา
116 เหรียญหลวงพ่อคูณ ที่ระลึก ร.๙ เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
(0/194)
เปิดให้บูชา
115  เหรียญหลวงพ่ออัญชัญ วัดปางแจ้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สร้างปี 2525
(0/335)
เปิดให้บูชา
114  เหรียญพระพุทธมงคลสันตินิโรคันตราย วัดป่าศรีสำราญ จ.ศรีสะเกษ
(0/317)
เปิดให้บูชา
113  เหรียญหลวงปู่หนู หลังกำนันพลบ แผ่พร วัดหน้าไม้ จ.ปทุมธานี
(0/225)
เปิดให้บูชา
112  เหรียญหลวงพ่ออิน วัดโพธิ์ศรีบรรจง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
(0/304)
มีผู้บูชาแล้ว
111  เหรียญพระเทพคุณาภรณ์ วัดโพธาราม จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2524
(0/247)
เปิดให้บูชา
110 เหรียญหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างปี 2536
(0/294)
เปิดให้บูชา
109  เหรียญหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างปี 2536
(0/200)
เปิดให้บูชา
108  เหรียญหลวงพ่ออุ่น (เตี้ย) ที่ระลึกสร้างพระอุโบสถวัดอุดมสันติวรรณ
(0/229)
เปิดให้บูชา
107  เหรียญพระพุทธ 2 หน้าหลวงพ่อเหลือ ตอกโค้ด
(0/253)
เปิดให้บูชา
106  เหรียญพระครูปลัดสำรวม วัดเขาเข้เทพนิมิตวนาราม จ.กาญจนบุรี
(0/233)
เปิดให้บูชา
105  เหรียญรุ่น 2 หลวงพ่อทองอยู่ วัดจักษาภัทราราม ต.สะแกกรัง จ.อุทัยธานี
(0/327)
เปิดให้บูชา
104 เหรียญพระราชธรรมโมลี (พิมพ์) ที่ระลึกอายุครบ 72 ปี สร้างปี 2520
(0/268)
เปิดให้บูชา
103 เหรียญหลวงพ่อประเทือง ออกวัดด่านเจริญชัย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(0/203)
เปิดให้บูชา
102  เหรียญรุ่น 3 หลวงปู่พิน วัดลุ่มคงคาราม สร้างปี 2531
(0/240)
เปิดให้บูชา
101  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อทอง หลังหลวงพ่อบัว วัดตระพัง จ.ปทุมธานี
(0/174)
เปิดให้บูชา
100  เหรียญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช วัดหน้าพระธาตุ จ.อุตรดิตถ์
(0/218)
เปิดให้บูชา
099  เหรียญหลวงพ่อหันต์ วัดชากขุนวิเศษ อ.แกลง จ.ระยอง สร้างปี 2520
(0/194)
เปิดให้บูชา
098  เหรียญหลวงพ่อเส่ง (พระครูโสภณกัลยาณวัตร) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพ
(0/248)
เปิดให้บูชา
097  เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก ออกวัดคร่อเรียงราย จ.นครสวรรค์
(0/239)
เปิดให้บูชา
096 เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม สร้างปี 2523
(0/220)
เปิดให้บูชา
095 เหรียญหล่อล้อแม็กเล็กหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร
(0/140)
เปิดให้บูชา
094  เหรียญหล่อหลวงพ่อเดิม นั่งแววนกยูง รุ่นเพชรเงินพันล้าน
(0/258)
เปิดให้บูชา
093  เหรียญหล่อพระแก้วมรกต รุ่นสร้างอุโบสถวัดนก กรุงเทพ สร้างปี 2539
(0/268)
เปิดให้บูชา
092  เหรียญหล่อหลวงปู่เขียน เนื่องในงานผูกพัทธสีมาวัดวังตะกู จ.พิจิตร
(0/319)
เปิดให้บูชา
091  เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สร้างปี 2555
(1/228)
เปิดให้บูชา
090  เหรียญหล่อพระพุทธมหาธรรมราชา วัดไตรภูมิ จ.เพชรบูรณ์ รุ่นสร้างมณฑป
(0/175)
เปิดให้บูชา
089  เหรียญหล่อพระพุทธมหาธรรมราชา วัดไตรภูมิ จ.เพชรบูรณ์ รุ่นสร้างมณฑป
(0/326)
เปิดให้บูชา
088  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโต หลังหลวงพ่ออุปัชฌาย์สิน วัดโพธิ์ อ.เสนา จ.อยุธยา
(0/339)
เปิดให้บูชา
087 เหรียญพระพุทธชินราช – เจ้าพ่อเขาใหญ่ วัดป่าเขาใหญ่
(0/145)
เปิดให้บูชา
086 เหรียญพระพุทธชินราช – เจ้าพ่อเขาใหญ่ วัดป่าเขาใหญ่
(0/135)
เปิดให้บูชา
085 เหรียญพระเจ้าตนหลวง วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง
(0/195)
เปิดให้บูชา
084 เหรียญพระเจ้าตนหลวง วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง
(0/184)
เปิดให้บูชา
083  พระแก้วมรกตเนื้อผง หลังตราสัญลักษณ์กาญจนาภิเษกสร้างปี 2539
(0/203)
เปิดให้บูชา
082  เหรียญพระพุทธ ที่ระลึกฉลอง 700 ปีลายสือไทย สร้างปี 2526
(0/202)
เปิดให้บูชา
081  ล็อกเก็ตเข็มกลัดพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ
(0/480)
เปิดให้บูชา
080  ภาพถ่ายหลวงพ่ออ้วน วัดหนองกระโดน จ.นครสวรรค์
(0/152)
เปิดให้บูชา
079  ล็อกเก็ตพระครูบวรพัฒนโกศล วัดราชสิงขร
(0/205)
เปิดให้บูชา
078  ล็อกเก็ตหลวงพ่อทองชุม วิริโย
(0/202)
เปิดให้บูชา
077 ภาพถ่ายหลวงพ่อถมยา วัดท่าแก้ว หลังพระนาคปรกหลวงพ่อสายรุ้ง
(0/291)
เปิดให้บูชา
076 ภาพถ่ายหลวงพ่อสมุหสุนทร
(0/144)
เปิดให้บูชา
075 ภาพถ่ายหลังตะกรุดหลวงพ่อรอด วัดสะเดาซ้าย
(0/221)
เปิดให้บูชา
074  ภาพถ่ายพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ
(0/151)
เปิดให้บูชา
073  ภาพถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน หลังยันต์พุฒซ้อน
(0/1124)
เปิดให้บูชา
072 เหรียญเสมาเล็กกะไหล่ทอง หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ จ.นครสวรรค์
(0/148)
เปิดให้บูชา
071 รูปหล่อพระพิฆเณศวร ไม่ทราบที่ หล่อตัน
(0/129)
เปิดให้บูชา
070  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน หลังหลวงพ่อสุโข วัดบึงนาราง จ.พิจิตร
(0/227)
เปิดให้บูชา
069  เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ รุ่นชัยมงคล สร้างปี 2544
(0/341)
เปิดให้บูชา
068  เหรียญพระพุทธชินราช หลังลูกเสือไทย
(0/204)
เปิดให้บูชา
067  เหรียญหลวงพ่อสว่าง (พระครูวิบูลวชิรธรรม) ออกวัดท่างิ้ว รุ่นปลอดภัยดี
(0/219)
เปิดให้บูชา
066  เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน จ.อุตรดิตถ์
(0/141)
เปิดให้บูชา
065  เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดถือน้ำ จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2525
(0/233)
เปิดให้บูชา
064  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 คูณพันล้าน สร้างปี 2537
(0/164)
เปิดให้บูชา
063  เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นสร้างอุโบสถวัดหางน้ำ สร้างปี 2558 ตอกโค๊ต
(0/429)
เปิดให้บูชา
062  เหรียญพระพุทธชินราช หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นชนะมาร
(0/194)
เปิดให้บูชา
061  เหรียญหลวงพ่อพวง ที่ระลึกในงานสร้างพระอุโบสถวัดเขามโน จ.นครสวรรค์
(0/141)
เปิดให้บูชา
060  เหรียญหลวงพ่อพวง ที่ระลึกในงานสร้างพระอุโบสถวัดเขามโน จ.นครสวรรค์
(0/164)
เปิดให้บูชา
059  เหรียญหลวงพ่อสมบัติ วัดหูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2548
(0/190)
เปิดให้บูชา
058  เหรียญหลวงปู่ฤาษีลิงขาว (หลวงพ่อช่อ) วัดฤกษ์บุญมี จ.สุพรรณบุรี
(0/158)
เปิดให้บูชา
057  เหรียญพระอาทิตย์ หลังมังกรพญาหงส์ พระอธิการฮง วัดพิกุลทอง จ.เพชรบูรณ์
(0/260)
เปิดให้บูชา
056  เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล หลังภปร
(0/145)
เปิดให้บูชา
055 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา รุ่นมหาระรวย สร้างปี 2537
(0/551)
เปิดให้บูชา
054  เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดหนองกระโดน จ.นครสวรรค์
(0/181)
เปิดให้บูชา
053 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา รุ่นรวยไม่เลิก สร้างปี 2536
(0/211)
เปิดให้บูชา
052 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา รุ่นรวยไม่เลิก สร้างปี 2536
(0/173)
เปิดให้บูชา
051 รูปหล่อพระพิฆเณศวร ไม่ทราบที่ หล่อตัน
(0/150)
เปิดให้บูชา
050 รูปหล่อเอกลักษณ์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา สร้างปี 2536
(0/137)
เปิดให้บูชา
049 รูปหล่อหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม อุดกริ่ง
(0/349)
มีผู้บูชาแล้ว
048 รูปหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จ.พิจิตร
(0/219)
เปิดให้บูชา
047 รูปหล่อพระครูนิวาสธรรมสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต จ.นครสวรรค์
(0/438)
เปิดให้บูชา
046 รูปหล่อพระพุทธหลวงพ่อทองดำ วัดกาบบัว จ.สุพรรณบุรี
(0/291)
เปิดให้บูชา
045  รูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
(0/161)
เปิดให้บูชา
044  รูปหล่อหลวงพ่อถนอม วัดใหม่คงคาราม สร้างปี 2540
(0/288)
เปิดให้บูชา
043 รูปหล่ออุดกริ่งหลวงพ่อปั้น วัดบางแพรก จ.นนทบุรี
(0/182)
เปิดให้บูชา
042 รูปหล่ออุดกริ่งหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา
(0/219)
เปิดให้บูชา
041 รูปหล่อชูชกเพิ่มพูนทรัพย์ หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์
(0/481)
เปิดให้บูชา
040 รูปหล่อหลวงปู่อิน วัดท่ามะขาม
(0/137)
เปิดให้บูชา
039 รูปหล่อพระคันธราชประทานพร วัดคลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี รุ่นแก้วนิมิตร
(0/170)
เปิดให้บูชา
038 รูปหล่ออุดกริ่งหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ รุ่นเสาร์ 5 ปี 2526
(0/714)
เปิดให้บูชา
037 รูปหล่อหลวงพ่อหูยาน วัดเขาอ้อ พัทลุง
(0/303)
เปิดให้บูชา
036 รูปหล่อหลวงพ่อสวัสดิ์ อาศรมเม้าสุขา จ.ชลบุรี รุ่นสร้างเจดีย์ ปี 2540
(0/152)
เปิดให้บูชา
035 รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/149)
เปิดให้บูชา
034 รูปหล่อรุ่น 1 พระครูพัฒนาภินันท์ วัดลำลูกบัว จ.นครปฐม สร้างปี 2539
(0/293)
เปิดให้บูชา
033 รูปหล่อหลวงพ่อเดิม ออกวัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์ รุ่นปลอดภัย
(0/333)
เปิดให้บูชา
032 รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร สร้างปี 2545 ตอกโค้ด
(0/184)
เปิดให้บูชา
031 รูปหล่อหลวงพ่อผล วัดหัวพลวง จ.นครสวรรค์ ตอกโค้ด
(0/404)
เปิดให้บูชา
030 เหรียญหล่อพระพุทธหลวงพ่อผาเงา วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย
(0/159)
เปิดให้บูชา
029  เหรียญหล่อหลวงพ่อเคลือบ ออกวัดหนองไผ่แบน จ.อุทัยธานี สร้างปี 2539
(0/378)
เปิดให้บูชา
028  เหรียญหล่อพระอาจารย์บุญส่ง หลังเศียรพ่อแก่
(0/572)
เปิดให้บูชา
027 เหรียญหลวงพ่อทอง วัดโคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ รุ่น 1 สร้างปี 2534
(0/206)
เปิดให้บูชา
026 เหรียญหลวงพ่อปาน – พระพุทธมงคล ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดหนองหัวเรือ
(0/232)
เปิดให้บูชา
025 เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดหนองกระโดน จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2540
(0/185)
เปิดให้บูชา
024 เหรียญพระพุทธประทานพร พระครูนิทานธรรมวิจิตร ที่ระลึกทอดผ้าป่าสามัคคี
(0/156)
เปิดให้บูชา
023 เหรียญ 8 เซียน มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง สว่างเมตตาธรรมสถาน จ.นครราชสีมา
(0/259)
เปิดให้บูชา
022  รูปหล่อกะไหล่ทอง พระพุทธชินราช ธนาคารกรุงเทพ สาขาชุมแสง
(0/452)
เปิดให้บูชา
021  รูปหล่ออุดกริ่งหลวงพ่อบุญ วัดโบสถ์โพธิ์ทอง กริ่งเขย่าดังกังวานดีครับ
(0/135)
เปิดให้บูชา
020  รูปหล่ออุดกริ่งหลวงพ่อบุญ วัดโบสถ์โพธิ์ทอง กริ่งเขย่าดังกังวานดีครับ
(0/288)
เปิดให้บูชา
019  รูปหล่ออุดกริ่งหลวงพ่อหร่ำ วัดลำพระยา
(0/211)
เปิดให้บูชา
018  รูปหล่อหลวงพ่อเกษม วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ตอกโค้ด
(0/197)
เปิดให้บูชา
017  รูปหล่อเอกลักษณ์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา สร้างปี 2536
(0/149)
เปิดให้บูชา
016  รูปหล่อเอกลักษณ์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ไม่ทราบรุ่น
(0/131)
เปิดให้บูชา
015  รูปหล่อพระครูภัทรกิจวิบูล (หลวงพ่อก้าน) วัดห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี
(0/214)
เปิดให้บูชา
014  รูปหล่อพระพุทธ ไม่ทราบที่ ชื่ออ่านไม่ออก สร้างปี 2536 ตอกโค้ด
(0/138)
เปิดให้บูชา
013 รูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี รุ่นฉลองพระอุโบสถปี 2549
(0/269)
เปิดให้บูชา
012 รูปหล่อหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/144)
เปิดให้บูชา
011 รูปหล่อหลวงพ่อจ้อย เขมิโย วัดถ้ำมังกรทอง จ.กาญจนบุรี
(0/165)
เปิดให้บูชา
010  รูปหล่อพระพิฆเณศวร ไม่ทราบที่
(0/134)
เปิดให้บูชา
009  รูปหล่อพระยอดธงหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ตอกโค้ด ไม่ทราบรุ่น
(0/253)
เปิดให้บูชา
008  รูปหล่อพระสีวลี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
(0/260)
เปิดให้บูชา
007  รูปหล่อรุ่น ๑ อุดกริ่ง พระอริยเมตตา วัดไผ่ขวาง ที่ระลึกสร้างวิหาร
(0/301)
เปิดให้บูชา
006  รูปหล่อหลวงพ่อโต วัดกรับพวงเหนือ จ.พิษณุโลก เนื้อทองผสม
(0/234)
เปิดให้บูชา
005  รูปหล่อเนื้อทองผสมหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จ.พิจิตร ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/179)
เปิดให้บูชา
004  พระผงหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ หลังเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี้ย
(0/560)
เปิดให้บูชา
003  พระผงพิมพ์พระพุทธ สมเด็จพระพุทธไชยมงคล วัดรางตันนิลประดิษฐ์
(0/265)
เปิดให้บูชา
002  เหรียญพ่อปู่สุเทวฤาษี ที่ระลึกงานสมโภชนครหริภุญชัย 1325 ปี
(1/184)
เปิดให้บูชา
001  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อใหญ่ – หลวงพ่อมิ โชตฺรตโน วัดหาดยาง สร้างปี 2541
(0/155)
เปิดให้บูชา
ชื่อร้าน : antig188
โดย : อุดร เหลืองวิชชเจริญ
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0932480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน :
จำนวนสินค้าทั้งหมด
150
รายการ

วันเปิดร้าน
13-06-2018
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
19-10-2020 20:35
จำนวนผู้เข้าชม
02222 ครั้ง
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429