Antig98 ร้านค้า
Antig98
©Antig98 : ไปที่ Google พิมพ์คำว่า ANTIG ตามด้วยตัวเลข เช่น ANTIG 1 หรือ ANTIG 18 , ANTIG 102 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา

รายการสินค้า


150 เหรียญที่ระลึกทำบุญอายุครบ 60 ปี หลวงพ่อภุมมา วัดจำปาทอง จ.สิงห์บุรี
(0/349)
เปิดให้บูชา
149 เหรียญที่ระลึกทำบุญอายุครบ 60 ปี หลวงพ่อภุมมา วัดจำปาทอง จ.สิงห์บุรี
(0/378)
เปิดให้บูชา
148 เหรียญหลวงพ่อสายัณห์ รุ่นเสาร์ 5 สำนักสงฆ์พระธาตุน้ำตกชนาง
(0/673)
เปิดให้บูชา
147 เหรียญหลวงปู่หลวง ที่ระลึกอายุครบ 72 ปี วัดป่าสําราญนิวาส อ.เมือง จ.ลำปาง
(0/311)
เปิดให้บูชา
146 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อเทพโล วัดจันทร์นิรมิตร หลังยันต์ห้า
(0/268)
เปิดให้บูชา
145 เหรียญเสมาพระครูสิริจันทวิมล วัดโฆสิตาราม อ.บางเลน จ.นครปฐม ตอกโค๊ต
(0/481)
เปิดให้บูชา
144  เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินตัดลูกนิมิตวัดพลับพลา จ.นนทบุรี
(0/489)
เปิดให้บูชา
143  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อขาว วัดลาดระโหง รุ่นกุลชร สร้างปี 2535
(0/337)
เปิดให้บูชา
142   เหรียญหลวงพ่ออู่ทอง วัดสะพานสูง บางซื่อ ดุสิต รุ่นปฏิสังขรณ์วิหารใหม่
(0/314)
เปิดให้บูชา
141 เหรียญหลวงพ่อเอิบ วัดสระแก้วศิวะฤทธิ์ไพฑูรย์เนรมิต
(0/528)
เปิดให้บูชา
140  เหรียญหลวงปู่แดง ชินปุตโต วัดหนองโพ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา สร้างปี 2554
(0/509)
เปิดให้บูชา
139  เหรียญพระพุทธคมนาคมบพิธ กระทรวงคมนาคมจัดสร้าง ปี 2553
(0/307)
เปิดให้บูชา
138 เหรียญพระครูปลัดนิสิต หลวงพ่อเณรนิสิต วัดซับน้อยธรรมรัศมี จ.เพชรบูรณ์
(0/357)
เปิดให้บูชา
137 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี รุ่นสร้างสะพานหลวงพ่อแพ
(0/724)
เปิดให้บูชา
136  เหรียญพระครูสิริปิยธรรม วัดพระปรางค์สีดา อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
(0/316)
เปิดให้บูชา
135 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ทรงเสด็จเททองหล่อพระประธาน วัดกลาง
(0/409)
เปิดให้บูชา
134 เหรียญหลวงพ่อช้อย รุ่นสร้างพระอุโบสถ วัดหนองแช่เสาร์ ข.ราชบุรี สร้างปี 2537
(0/474)
เปิดให้บูชา
133 เหรียญหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ รุ่นถวายพระพรสำนักสงฆ์วังสวนจิตรลดา
(0/258)
เปิดให้บูชา
132 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อน้อย หลัง (พระอาจารย์เพชร) วัดบางกอบัว จ.สมุทรปราการ
(0/590)
เปิดให้บูชา
131 เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า หลังพระอาจารย์สุวรรณ วัดบางรักใหญ่
(0/786)
เปิดให้บูชา
130 เหรียญหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ หลังพญาราชสีห์  วัดพระนอนจักรสีห์ สร้างปี 2518
(0/501)
เปิดให้บูชา
129  เหรียญหล่อพระพุทธหลวงพ่อหิน ที่ระลึกสร้างซุ้มเสมาวัดนาคนิมิตร สร้างปี 2541
(0/354)
เปิดให้บูชา
128  เหรียญจอบใหญ่ปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ออกวัดเกาะแก้วอรุณคาม
(0/277)
เปิดให้บูชา
127   เหรียญพระครูศิริธรานุยุต ที่ระลึกอายุครบ 60 ปี วัดตะเคียนทอง จ.นครราชสีม
(0/263)
เปิดให้บูชา
126  เหรียญกลมทองแดงหลวงพ่อโอภาสี หลังพญาครุฑ อาศรมบางมด กรุงเทพฯ
(0/406)
เปิดให้บูชา
125 เหรียญมงคลที่ระลึกอายุครบ 77 ปี หลวงพ่อพระมหาสิงห์ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่
(0/344)
มีผู้บูชาแล้ว
124 เหรียญหลวงพ่อพวง วัดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ รุ่นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
(0/394)
เปิดให้บูชา
123 เหรียญหลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังพระปิดตา สร้างปี 2539
(0/488)
เปิดให้บูชา
122 เหรียญพระโลกเชษฏร์เกตุชินสีห์มหามุนีประเสริฐสุด  หลังพระสยามเทวาธิราช
(0/301)
เปิดให้บูชา
121  เหรียญหลวงปู่บ้ง ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดเวฬุวนาราม (บ้านไผ่) กบินทร์บุรี
(0/771)
เปิดให้บูชา
120  เหรียญหลวงปู่คำคะนิง จุลมณี รุ่นพูลทรัพย์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์
(0/845)
เปิดให้บูชา
119  เหรียญอริยทรัพย์รุ่นแรก ตอกโค้ด หลวงปู่เอีย มหาวิริโย  วัดหนองทองทราย
(0/584)
เปิดให้บูชา
118 เหรียญหลวงปู่สุวรรณ วิธีฝังลูกนิมิตวัดสว่างอารมณ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
(0/359)
เปิดให้บูชา
117  เหรียญหันข้างพระศีลขันธโสภณ (สนิท ทองศรีนวล) วัดสีลาขันธ์ จ.อ่างทอง
(0/413)
เปิดให้บูชา
116  เหรียญหลวงพ่อครุฑ วัดจอมคีรีนาคพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2531
(0/250)
เปิดให้บูชา
115  เหรียญหลวงพ่อครุฑ วัดจอมคีรีนาคพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2531
(0/271)
เปิดให้บูชา
114 เหรียญกงจักรหลังสิงห์หลวงพ่อบุญ วัดกองทอง จ.สระบุรี
(0/456)
เปิดให้บูชา
113 เหรียญหันข้างสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวัดมหาเถระ สร้างปี 2520
(0/295)
เปิดให้บูชา
112  เหรียญพระพุทธลีลาวิชิตานุสสรนีย์ หลังพระสยามเทวาธิราช วัดสุดประเสริฐ
(0/339)
เปิดให้บูชา
111 เหรียญพระสังกัจจายวัดศรีมงคลพุทธบาทบ้านบุ่งเบ้า อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(0/294)
เปิดให้บูชา
110  เหรียญหลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน หลังยันต์แปด สวย เดิม
(0/2518)
เปิดให้บูชา
109  เหรียญหลวงพ่อสังวาลย์ หลังหนุมานแปดกร วัดเย้ยปราสาท จ.บุรีรัมย์ ตอกโค๊ต
(0/948)
เปิดให้บูชา
108  เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังพญาครุฑ จักรพระนารายณ์
(0/729)
มีผู้บูชาแล้ว
107  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อพุทธนิมิตร วัดดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
(0/485)
เปิดให้บูชา
106  เหรียญพระพุทธคมนาคมบพิธ กระทรวงคมนาคมจัดสร้าง ปี 2553
(0/267)
เปิดให้บูชา
105  เหรียญพระพุทธจันทรโส วัดจันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
(0/231)
เปิดให้บูชา
104 เหรียญพระพุทธจันทรโส วัดจันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
(0/416)
เปิดให้บูชา
103 เหรียญทองสตางค์ รุ่น ๑ หลวงพ่อศรีมงคลชัย วัดศรีไกรลาศ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
(0/339)
เปิดให้บูชา
102  เหรียญพระพุทธอู่ทองสมบูรณ์ หลังพญาเต่าเรือน วัดพุทธนิมิต จ.นครสวรรค์
(0/404)
เปิดให้บูชา
101  เหรียญเม็ดแตงเล็กพระอุปคุตมหาเถระ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หลังยันต์ดอกบัว
(0/766)
มีผู้บูชาแล้ว
100  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อขนมต้ม รุ่นมหาลาภ หลังภปร สร้างปี 2517
(0/263)
เปิดให้บูชา
099  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร รุ่นศรัทธา
(0/665)
เปิดให้บูชา
098   เหรียญทองฝาบาตรพระครูกัลยาวุฒิคุณ วัดท่าเจริญ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(0/208)
เปิดให้บูชา
097 เหรียญทองฝาบาตรพระสังกัจจายน์ รุ่นบารมีหลวงพ่อยิด ส.ไร่เนิน อ.หัวหิน
(0/509)
เปิดให้บูชา
096  เหรียญกะไหล่ทองพระศากยมุนีศรีธรรมศาสตร์
(0/371)
เปิดให้บูชา
095  เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2540 ตอกโค๊ต ศ.
(0/232)
เปิดให้บูชา
094  เหรียญพระพุทธนั่งมารวิชัย วัดคลองขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี สร้างปี 2544
(0/274)
เปิดให้บูชา
093  เหรียญกะไหล่ทองพระแก้วมรกต ที่ระลึกครบรอบ 200 ปี วัดศีลขันธาราม จ.อ่างทอง
(0/311)
เปิดให้บูชา
092  เหรียญกะไหล่ทอง เสด็จพ่อ ร.๕ ที่ระลึกเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕
(0/200)
เปิดให้บูชา
091  เหรียญหลวงพ่อพุทธอาคม ที่ระลึกผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต วัดไทยเจริญ
(0/229)
เปิดให้บูชา
090 เหรียญอัลปาก้าปลอดภัยไร้ทุกข์สุขี หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดวังม้า จ.นครสรวรค์
(0/491)
เปิดให้บูชา
089  เหรียญกะไหล่ทองหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี สร้างปี 2512
(0/193)
เปิดให้บูชา
088 เหรียญเสด็จพ่อ ร.๕ กะไหล่ทอง หลังหลวงพ่อศรีนวล วัดเพลง จ.นนทบุรี
(0/186)
เปิดให้บูชา
087  เหรียญทองแดง หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
(0/181)
เปิดให้บูชา
086 เหรียญทองฝาบาตร หลวงปู่ดี วัดหัวถนนกลาง จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2542
(0/193)
เปิดให้บูชา
085  เหรียญพระพุทธศรีมงคล เนื้อทองฝาบาตร วัดนางคุ้ม อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
(0/492)
เปิดให้บูชา
084  เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ รุ่นเจริญพร 80 สร้างปี 2536
(0/399)
เปิดให้บูชา
083  เหรียญกะไหล่ทองสมเด็จพระสังฆราช ป๋า วัดพระเชตุพน สร้างปี 2517
(0/196)
เปิดให้บูชา
082  เหรียญพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อสด พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ สร้างปี 2556
(0/782)
เปิดให้บูชา
081  เหรียญหล่อหลวงพ่อเขียน หลวงพ่อเงิน ขนาดเท่ากับพระผงของขวัญวัดปากน้ำ
(0/210)
เปิดให้บูชา
080  เหรียญธรรมรังสี หรือหลวงปู่ไข่ วัดบางเลน รุ่นเสาร์ 5 ปี 2539
(0/966)
เปิดให้บูชา
079  เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดหนองกระโดน จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2546
(0/684)
เปิดให้บูชา
078 เหรียญหล่อพระครูปัญญาวุธวิสิฐ (หลวงพ่อบุญรวม) วัดมุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(0/428)
เปิดให้บูชา
077 เหรียญหลวงพ่อเขียน เขมรโต วัดมรรครังสฤษดิ์ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
(0/304)
เปิดให้บูชา
076  เหรียญทองฝาบาตร หลวงพ่อพร วัดเนินกรวด จ.กำแพงเพชร
(0/198)
เปิดให้บูชา
075 เหรียญพระพุทธ พระมารวิชัยศาสดา วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
(0/205)
เปิดให้บูชา
074  เหรียญกะไหล่ทองพระครูประสิทธิ์สุภการ วัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ
(0/274)
เปิดให้บูชา
073  เหรียญกะไหล่ทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง จ.นครปฐม สร้างปี 2535
(0/230)
เปิดให้บูชา
072  เหรียญหยดน้ำเล็กกะไหล่ทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี สร้างปี 2535
(0/971)
เปิดให้บูชา
071  เหรียญจอบเล็กปั๊ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร รุ่นศรัทธา
(0/421)
เปิดให้บูชา
070  เหรียญจอบเล็กปั๊ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร สร้างปี 2545
(0/353)
เปิดให้บูชา
069  เหรียญจอบเล็กปั๊ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ออกวัดพนมยอ จ.พิจิตร
(0/247)
เปิดให้บูชา
068 เหรียญจอบเล็กปั๊ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร สร้างปี 2537
(0/219)
เปิดให้บูชา
067 เหรียญจอบเล็กปั๊ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร สร้างปี 2527
(0/282)
เปิดให้บูชา
066 เหรียญจอบเล็กปั๊ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร รุ่นเททอง
(0/361)
เปิดให้บูชา
065 เหรียญจอบเล็กปั๊ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/199)
เปิดให้บูชา
064  เหรียญจอบเล็กปั๊ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร สร้างปี 2527
(0/209)
เปิดให้บูชา
063  เหรียญหล่อจอบเล็กหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร รุ่นพิเศษ
(0/443)
เปิดให้บูชา
062  เหรียญหล่อจอบเล็กหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/220)
เปิดให้บูชา
061 เหรียญหล่อกะไหล่ทอง หลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดคงคาราม จ.พิจิตร
(0/253)
เปิดให้บูชา
060  เหรียญพระครูวินยานุกูล (หลวงปู่ปล้อง) หลังพระครูสิริธรรมวงศ์ วัดกกโก
(0/318)
เปิดให้บูชา
059 เหรียญพระพุทธชินราช หลังนางกวัก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก สร้างปี 35
(0/854)
มีผู้บูชาแล้ว
058  เหรียญทองแดงพระเจ้าพรหมมหาราช หลังหลวงพ่อบุญเย็น จ.เชียงใหม่
(0/196)
เปิดให้บูชา
057 เหรียญหลวงพ่อสำราญ รุ่น ลายเซ็น วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
(0/232)
เปิดให้บูชา
056 เหรียญพระครูทองเย็น (ใจดี) วัดท่าฮ่อ อ.พาน จ.เชียงราย
(0/253)
เปิดให้บูชา
055 เหรียญหลวงพ่อครุฑ วัดจอมคีรีนาคพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2531
(0/201)
เปิดให้บูชา
054 เหรียญหลวงพ่อปุ้ย วัดจอมคีรีนาคพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2531
(0/247)
เปิดให้บูชา
053  เหรียญหยดน้ำพระโพธิสังวรเถร วัดโพธิ์นิมิตร ตลาดพลู กรุงเทพฯ
(0/412)
เปิดให้บูชา
052  เหรียญประคำลายเซ็นต์ศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรก หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังวิเวกการาม
(0/355)
เปิดให้บูชา
051  เหรียญกะไหล่ทอง เสด็จพ่อ ร.๕ วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี สร้างปี 2517
(0/177)
เปิดให้บูชา
050  เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ รุ่นมีโชค มีลาภ มีทรัพย์ มีสุข ตลอดกาล สร้างปี 2546
(0/405)
เปิดให้บูชา
049  เหรียญกะไหล่ทองลงยา เสด็จพ่อ ร.๕ วัดสุทัศน์เทพวราราม สร้างปี 2535
(0/234)
เปิดให้บูชา
048 เหรียญทองฝาบาตรครูบาศรีวิชัย ไม่ทราบวัดที่ออก ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/187)
เปิดให้บูชา
047  เหรียญเสมากะไหล่ทอง พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
(0/213)
เปิดให้บูชา
046  เหรียญพระมหาเถรคันฉ่อง สมเด็จพระวันรัต (แตงโม) หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(0/458)
เปิดให้บูชา
045  เหรียญหลวงปู่คำมี พุทธสาโร ที่ระลึกอายุครบ 99 ปี สร้างปี 2519
(0/204)
เปิดให้บูชา
044  เหรียญเมตตา คุ้มภัย ให้ลาภ หลวงปู่คำพันธ์ โฆษะปัญโญ วัดธาตุมหาชัย ปี 38
(0/471)
เปิดให้บูชา
043  เหรียญพระศิวะหลังพระพิฆเนศ ไม่ทราบสำนัก
(0/259)
เปิดให้บูชา
042  เหรียญพระครูสุนทรพรหมคุณ หลวงพ่อบุญชุม ขันติโก วัดน้ำตกแม่กลาง
(0/311)
เปิดให้บูชา
041  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อศิลามณี วัดทรงคนอง หลังยันต์พระคาถาไก่เถื่อน
(0/193)
เปิดให้บูชา
040  เหรียญพระครูศีลวิสุทธาจารย์ (ผิว) วัดสง่างาม จ.ปราจีนบุรี สร้างปี 2546
(0/235)
เปิดให้บูชา
039  เหรียญพระพุทธปางลีลา พระรุ่งโรจน์ธาตุพนม จ.นครพนม
(0/424)
เปิดให้บูชา
038 เหรียญหลวงพ่อก้าน สุจุจณาโณ วัดชัยมงคล จ.สุพรรณบุรี
(0/184)
เปิดให้บูชา
037 เหรียญกลมหลวงพ่อเขียน สำนักขุนเณร จ.พิจิตร รุ่นยกศาลา สร้างปี 2549
(0/730)
เปิดให้บูชา
036  เหรียญหลวงพ่อฉาบ วัดท่ามะกา สร้างปี 2539
(0/433)
เปิดให้บูชา
035  เหรียญหลักเมืองกรุงเทพฯ สร้างปี 2518 พิมพ์เจ้าพ่อเจตคุปต์
(0/227)
มีผู้บูชาแล้ว
034  เหรียญเจริญพร หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร สำนักสวนหินผานางคอย  จ.อุบลราชธานี
(0/197)
เปิดให้บูชา
033 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อสุโขทัยธรรมราชา ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดราษฎร์สามัคคี
(0/296)
เปิดให้บูชา
032  เหรียญพระธาตุพนม หลังพระนาคปรก วัดพันทคีรี จ.นครพนม สร้างปี 2541
(0/316)
เปิดให้บูชา
031 เหรียญพระสังกัจจายน์ หลังหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกูให้ทำ
(0/451)
เปิดให้บูชา
030  เหรียญกลมกะไหล่เงิน หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นซื้อที่ดิน สร้างปี 34
(0/283)
มีผู้บูชาแล้ว
029  เหรียญหลวงพ่อบุญมี หลังพระนาคปรกหลวงพ่อเพชร วัดนางชำ  จ.อ่างทอง
(0/322)
เปิดให้บูชา
028 เหรียญหลวงพ่อปากแดง รุ่นนะเมตตา วัดพราหมณี จ.นครนายก สร้างปี 2550
(0/407)
เปิดให้บูชา
027 เหรียญใบโพธิจักร หลังยันต์ดวง หลวงพ่อลีวัดป่าคลองกุ้ง สร้างปี 2536
(0/421)
เปิดให้บูชา
026  เหรียญพระครูนนทสมาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี ที่ระลึกอายุครบ 84 ปี
(0/206)
เปิดให้บูชา
025  เหรียญหลวงพ่อฟุ้ง วัดพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(0/367)
เปิดให้บูชา
024 เหรียญพระครูญาณวุฒิกร (หลวงพ่อเวช) พิธีเสาร์ 5 อนุสรณ์ 100 ปีวัดหันตรา
(0/273)
เปิดให้บูชา
023 เหรียญพระโมคคัลลา สารีบุตร วัดเขาสามสิบหาบ จ.กาญจนบุรี
(0/361)
เปิดให้บูชา
022 เหรียญพระครูปสาการสุมน หลังพระครูสุทธิพิบูล วัดคานเกย
(0/229)
เปิดให้บูชา
021  เหรียญพระประธานในโบสถ์ วัดจันทารามวรวิหาร
(0/219)
เปิดให้บูชา
020  เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณวรเถระ จ.ศ.1338 ปี2519
(0/356)
เปิดให้บูชา
019 เหรียญอนุสรณ์วันมรณภาพ ท่านเจ้าคุณนร ๘ มี.ค.๒๕๑๔ ฐิโตภาโสภิกขุ ผู้สร้าง
(0/199)
เปิดให้บูชา
018  เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เนื้อนวโลหะ ไม่ทราบสำนัก
(0/178)
เปิดให้บูชา
017  เหรียญพระพุทธ สร้างเมื่อวันเพ็ญเดือนสิบสอง ปี 2536 ตอกโค๊ต
(0/200)
เปิดให้บูชา
016  เหรียญพระพนัสบดี หลังหลวงพ่อกวย วัดใหม่เชิงเนิน สร้างปี 2538
(0/310)
เปิดให้บูชา
015  เหรียญเมตตา หลวงพ่อบุญเย็น ฐานธัมโม สำนักพระเจ้าพรหมมหาราช
(0/334)
เปิดให้บูชา
014  เหรียญรุ่น ๑ ครูบาคำหล้า หลังพระธาตุขุนตาล จ.เชียงราย สร้างปี 2545
(0/230)
เปิดให้บูชา
013  เหรียญหล่อกะไหล่เงินตอกโค้ด หลวงพ่อนาคใหญ่ รุ่นสร้างโบสถ์  วัดบางฝ้าย
(0/360)
เปิดให้บูชา
012  เหรียญทองฝาบาตรพระพุทธปฏิมากร(พระพรหมภูมิปาโล)  วัดไตรภูมิ จ.กาฬสินธุ์
(0/310)
เปิดให้บูชา
011  เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดบึงเจริญ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
(0/348)
เปิดให้บูชา
010  เหรียญพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ สร้างปี 47
(0/344)
เปิดให้บูชา
009 เหรียญพระพุทธไสยาสน์ หลวงปู่ใหญ่รุ่นแรก สร้างปี 2542 วัดพระบาทนาหงส์
(0/217)
เปิดให้บูชา
008 เหรียญสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างศึก ที่ระลึกสร้างศาลาแสนพลพ่าย
(0/313)
เปิดให้บูชา
007  เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน หลังหลวงพ่ออาจ วัดสีลัง ตอกโค๊ตเลข ๙
(0/316)
เปิดให้บูชา
006 เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเสาร์ 5 คูณทวีเหลือกินเหลือใช้ สร้างปี 2536
(0/244)
เปิดให้บูชา
005  เหรียญหลวงพ่อดึก หลังพระสิวลี เจ้าคณะอำเภอบางคล้า วัดสนามช้าง
(0/472)
เปิดให้บูชา
004  เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  สร้างปี 2536
(0/1256)
เปิดให้บูชา
003 เหรียญพระปลัดสี ฐานิโย วัดพระฉาย(เขาชะโงก) อ.เมือง จ.นครนายก สร้างปี 2540
(0/441)
เปิดให้บูชา
002  เหรียญพระพุทธปางห้ามสมุทร วัดอินทาราม ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.อยุธยา
(0/521)
เปิดให้บูชา
001  พระลีลาหลังนางกวัก วัดพระแท่นดงรัง ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
(0/313)
เปิดให้บูชา
ชื่อร้าน : Antig98
โดย : อุดร เหลืองวิชชเจริญ
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-2480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน :
จำนวนสินค้าทั้งหมด
150
รายการ

วันเปิดร้าน
04-10-2017
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
10-10-2021 20:04
จำนวนผู้เข้าชม
02589 ครั้ง
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429