antig239 ร้านค้า
antig239
ไปที่ Google พิมพ์คำว่า ANTIG ตามด้วยตัวเลข เช่น ANTIG 1 หรือ ANTIG 18 , ANTIG 102 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา
©antig239 : ไปที่ Google พิมพ์คำว่า ANTIG ตามด้วยตัวเลข เช่น ANTIG 1 หรือ ANTIG 18 , ANTIG 102 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา

รายการสินค้า


150 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ สร้างปี 2536 รุ่นคูณลาภ
(0/248)
เปิดให้บูชา
149 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ หลังปิดตามหาลาภ สร้างปี 2537
(0/489)
เปิดให้บูชา
148  เหรียญกนกข้าง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอยู่ดีกินดี สร้างปี 2537
(0/395)
เปิดให้บูชา
147  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพิเศษเงินล้าน สร้างปี 2538
(0/234)
เปิดให้บูชา
146 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกูให้มึงรวย คอลเกตฉลอง 36 ปี สร้างปี 2537
(0/937)
เปิดให้บูชา
145 เหรียญรัตนตรัย หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา
(0/221)
เปิดให้บูชา
144 เหรียญหลวงพ่อคูณ ที่ระลึกร.๙ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ.วัดบ้านไร่ ปี2538
(0/240)
เปิดให้บูชา
143 เหรียญหลวงพ่อคูณ ที่ระลึกร.๙ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ.วัดบ้านไร่ ปี2538
(0/218)
เปิดให้บูชา
142 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณค้ำคนมีกูไว้ไม่จน สร้างปี 2536
(0/558)
เปิดให้บูชา
141 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สร้างปี 36
(0/318)
เปิดให้บูชา
140 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นศิริมงคลกูให้รวย
(0/287)
เปิดให้บูชา
139 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 คูณทรัพย์แสนล้าน สร้างปี 2539
(0/263)
เปิดให้บูชา
138 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 คูณทรัพย์แสนล้าน สร้างปี 2539
(0/219)
เปิดให้บูชา
137 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 คูณทรัพย์แสนล้าน สร้างปี 2539
(0/268)
เปิดให้บูชา
136 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 คูณทรัพย์แสนล้าน สร้างปี 2539
(0/262)
เปิดให้บูชา
135 เหรียญรูปไข่เล็ก หลวงปู่ขันธ์ วัดมงคลโสภิต อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ตอกโค๊ต
(0/387)
มีผู้บูชาแล้ว
134 เหรียญเจ้าแม่กวนอิม นางชุ่ยยู้ ประภาศรี แซ่เอี้ยว  จ.นครปฐม สร้างถวายวัด
(0/366)
มีผู้บูชาแล้ว
133 เหรียญรัชกาลที่ 5 หลังหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณมหาเศรษฐี 9 บารมี
(0/332)
เปิดให้บูชา
132 เหรียญหลวงพ่อกิ้มเส้ง อาศรมบางมด กรุงเทพ สร้างปี 2529
(0/244)
เปิดให้บูชา
131 เหรียญหลวงพ่อชวน วัดเขาแก้ว จังหวัดอ่างทอง
(0/457)
เปิดให้บูชา
130 เหรียญ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลังแม่ย่าสุโขทัย สร้างปี 2529
(0/373)
เปิดให้บูชา
129 เหรียญหลวงพ่อทองดำ ท้าวสุรนารี ที่ระลึกสร้างอุโบสถ วัดทุ่งสัมฤทธิ์ 2
(0/379)
เปิดให้บูชา
128 เหรียญพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ที่ระลึกจาก ร.ร.กันตังรัษฎาศึกษา อ.กันตัง จ.ตรัง
(0/363)
เปิดให้บูชา
127 เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม สร้างปี 2536
(0/348)
เปิดให้บูชา
126 เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี - รัชกาลที่ 5 สร้างปี 2541
(0/272)
เปิดให้บูชา
125 เหรียญซุ้มกอ เนื้อทองฝาบาตร ที่ระลึกพิธียกฉัตรองค์พระบรมธาตุนครชุม
(0/478)
เปิดให้บูชา
124  เหรียญพระราชปัญญามุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส (สามปลื้ม) สร้างปี 2522
(0/354)
เปิดให้บูชา
123  เหรียญพระลีลาหลังพุทธคุณ หลวงพ่อดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
(0/468)
เปิดให้บูชา
122  เหรียญหยดน้ำหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต รุ่นฉลองกุฏิ สร้างปี 2544
(0/331)
เปิดให้บูชา
121 เหรียญพระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ ที่ระลึกในการสร้างอุโบสถ วัดจันทาราม จ.อุดรธานี
(0/282)
เปิดให้บูชา
120 เหรียญหลวงพ่อเคลือบ วัดหนองกระดี่ใน จ.อุทัยธานี ปี 2529 บล็อกหูแตก
(0/296)
เปิดให้บูชา
119  เหรียญรุ่นแรกเจ้าพ่อปู่ วัดจันทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
(0/430)
มีผู้บูชาแล้ว
118 เหรียญเสมาหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพลพัฒนาราม
(0/297)
เปิดให้บูชา
117 เหรียญเสมาหลวงพ่อน้อย อินทสโร สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี
(0/283)
เปิดให้บูชา
116  เหรียญพระครูสุนทรพรหมคุณ หลังหลวงพ่อผาดำ วัดน้ำตกแม่กลาง จังหวัดเชียงใหม
(0/227)
เปิดให้บูชา
115  เหรียญพระครูพิสณฑ์ธรรมประสิทธิ์ วัดหาดแตงโม อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร
(0/424)
เปิดให้บูชา
114  เหรียญเสมาหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี สร้างปี 2537
(0/598)
เปิดให้บูชา
113 เหรียญพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมือง จ.น่าน
(0/421)
เปิดให้บูชา
112 เหรียญหลวงพ่อดำ ปราบยาเสพติด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
(0/304)
เปิดให้บูชา
111 เหรียญเสมาหลวงปู่ไชย ญาณลาโภ หลังหลวงพ่อเคล้า สุตตธโร  วัดควนโส
(0/463)
เปิดให้บูชา
110 เหรียญหลวงปู่นิล วัดครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
(0/213)
เปิดให้บูชา
109  เหรียญเสมาหลวงพ่อชื้น วัดจันทาราม จังหวัดลพบุรี
(0/659)
เปิดให้บูชา
108  เหรียญเสมาพระอธิการอินเปลี่ยน หลังพระปิดตา พระธาตุดวงคุ้ม จ.น่าน สร้างปี57
(0/316)
เปิดให้บูชา
107  เหรียญพระประธาน วัดแท่นคำ หลังครูบาศรีวิชัย รุ่นบูรณะอุโบสถ  สร้างปี 2541
(0/384)
เปิดให้บูชา
106 เหรียญหลวงปู่น้อย(คำ) วัดภูกําพร้า อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารสร้างปี 2537
(0/460)
เปิดให้บูชา
105  เหรียญทรงพัดยศ หลังนางกวัก หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม สร้างปี 41
(0/267)
เปิดให้บูชา
104  เหรียญพระร่วงโรจนฤทธิ์ ที่ระลึกงานนมัสการพระปฐมเจดีย์ ปี 2547
(0/243)
เปิดให้บูชา
103  เหรียญเสมาหลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างปี 2531
(0/417)
เปิดให้บูชา
102  เหรียญหลวงปู่คง วัดตะคร้อ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
(0/230)
เปิดให้บูชา
101  เหรียญพระวิสุทธิมงคล พิธีเททองหล่อพระประธานและทอดผ้าป่าช่วยชาติ
(0/211)
เปิดให้บูชา
100  เหรียญประคำลายเซ็นศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรก หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
(0/323)
เปิดให้บูชา
099  เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสี่ร้อย หลังหลวงพ่ออุปัชฌาย์ล้วน
(0/180)
เปิดให้บูชา
098 เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ จังหวัดสมุทรสงคราม สร้าง
(0/279)
เปิดให้บูชา
097  เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดดาวโด่ง รุ่นลาภผลพูนทวี
(0/815)
เปิดให้บูชา
096  เหรียญพระเทพสารเวที หลวงพ่อสุบิน เขมิโย วัดเครือวัลย์วรวิหาร สร้างปี 2536
(0/411)
เปิดให้บูชา
095  เหรียญพระอธิการพิทักษ์ หลังหลวงปู่ฤาษี วัดเตาเหล็ก จ.ฉะเชิงเทรา
(0/398)
เปิดให้บูชา
094 เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ระลึกในงานชุมนุมลูกเสือ จังหวัดสุโขทัย
(0/245)
เปิดให้บูชา
093  เหรียญพระธาตุเจดีย์ วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ หลังหลวงพ่อจำเนียร
(0/204)
เปิดให้บูชา
092 เหรียญพระสังกัจจายน์ หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี
(0/179)
เปิดให้บูชา
091 เหรียญหลวงพ่อกกขี้เหล็ก สามพี่น้อง วัดศาลาทรง จ.ชัยภูมิ สร้างปี 2543
(0/344)
เปิดให้บูชา
090 เหรียญคุ้มครองแรงงาน หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร สำนักสวนหินผานางคอย
(0/212)
เปิดให้บูชา
089 เหรียญพระครูสร้อย วัดท่าหลวงพล ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ สร้างปี 2519
(0/206)
เปิดให้บูชา
088 เหรียญเสมาหลวงปู่คง วัดตะคร้อ จังหวัดนครราชสีมา
(0/318)
เปิดให้บูชา
087 เหรียญรุ่น2 หลวงตาแตงอ่อน วัดป่าธรรมนิเวศวนาราม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(0/446)
เปิดให้บูชา
086  เหรียญพระครูนิกรปทุมรักษ์ หลวงพ่ออ๋อย วัดหนองกรับ  สร้างปี 2522
(0/555)
เปิดให้บูชา
085 เหรียญเสมาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม หลังนางกวัก
(0/337)
เปิดให้บูชา
084 เหรียญหล่อหลวงพ่อเขียน วัดกระทิง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
(0/478)
เปิดให้บูชา
083 เหรียญเสมาใหญ่ หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สร้างปี 2516
(0/1619)
เปิดให้บูชา
082 เหรียญท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร หลังพระนามย่อ สธ. สร้างปี 2541
(0/460)
เปิดให้บูชา
081 เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี รุ่นอนุสรณ์ 190 ปี วัดอินทรวิหาร สร้าง
(0/669)
เปิดให้บูชา
080  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดใหม่อัมพวัน
(0/237)
เปิดให้บูชา
079  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณพันล้าน สร้างปี 2537
(0/985)
เปิดให้บูชา
078  เหรียญหลวงปู่ขาว วัดเขาตะกร้าทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(0/453)
เปิดให้บูชา
077 เหรียญพระพุทธมงคลบพิตร วัดโนนสมบูรณ์ หลังสมเด็จพระสังฆราชปุ่น (ปุณณสิริ)
(0/471)
เปิดให้บูชา
076 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างปี 2525
(0/342)
เปิดให้บูชา
075 เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างปี 2525
(0/228)
เปิดให้บูชา
074 เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่น ราม ออกวัดรามพงศาวาส สร้างปี 2521
(0/412)
เปิดให้บูชา
073 เหรียญใบโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
(0/178)
เปิดให้บูชา
072 เหรียญใบโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
(0/176)
เปิดให้บูชา
071 เหรียญท้าวมหาพรหม หลังพระสิวลี วัดหนองบัว (หน้าสนามบิน) จังหวัดพิษณุโลก
(0/262)
เปิดให้บูชา
070 เหรียญพระพุทธชินราช วัดร่องเสี้ยว หลังเจดีย์ครูบาแก้ว สร้างปี 2557
(0/362)
เปิดให้บูชา
069 เหรียญครูบาสิทธิศักดิ์ วัดห้วยหินฝนเจริญธรรม จ.พิษณุโลก สร้างปี 2560
(0/227)
เปิดให้บูชา
068 เหรียญครูบาสิทธิศักดิ์ วัดห้วยหินฝนเจริญธรรม จ.พิษณุโลก สร้างปี 2560
(0/269)
เปิดให้บูชา
067 เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ หลังหลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ สร้างปี 2516
(0/284)
เปิดให้บูชา
066 เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ หลังหลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ สร้างปี 2516
(0/244)
เปิดให้บูชา
065 เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ หลังหลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ สร้างปี 2516
(0/216)
เปิดให้บูชา
064 เหรียญทองแดงลงยา หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต  ที่ระลึก 100 ปี สร้างปี 51
(0/659)
เปิดให้บูชา
063 เหรียญหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต รุ่นศรัทธาบารมี
(0/231)
เปิดให้บูชา
062 เหรียญหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต รุ่นศรัทธาบารมี
(0/205)
เปิดให้บูชา
061 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแซยิด อายุครบ 6 รอบ สร้างปี 2537
(0/905)
เปิดให้บูชา
060 เหรียญพระลีลา กำแพงนิ้ว หลังพุทธคุณ หลวงพ่อดี วัดพระรูป สุพรรณบุรี
(0/365)
เปิดให้บูชา
059 เหรียญที่ระลึก 84 ปี พระร่วงโรจนฤทธิ์ สร้างปี 2541
(0/545)
เปิดให้บูชา
058 เหรียญพระพุทธหลวงปู่ขาว วัดเรือแข่ง อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา สร้างปี 2536
(0/181)
เปิดให้บูชา
057 เหรียญพระพุทธหลวงปู่ขาว วัดเรือแข่ง อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา สร้างปี 2536
(0/286)
เปิดให้บูชา
056 เหรียญพระประธาน วัดหนองหมู เนื่องในงานฉลองตราตั้ง พระอธิการ สมเจตต์
(0/175)
เปิดให้บูชา
055 เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดโพธาราม จังหวัดสุโขทัย หลังหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
(0/398)
เปิดให้บูชา
054  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อขาว วัดบางเดื่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(0/450)
เปิดให้บูชา
053 เหรียญพ่อมิ่งมงคลศรีสะเกษ วัดบ้านสบาย จังหวัดศรีสะเกษ สร้างปี 2536
(0/249)
เปิดให้บูชา
052 เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี ที่ระลึกอายุครบ 84 ป
(0/354)
เปิดให้บูชา
051 เหรียญพระพุทธทรงเครื่อง หลวงพ่อหมอ วัดเวฬุวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(0/201)
เปิดให้บูชา
050 เหรียญหลวงพ่อโสธร วัดกลาง บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สร้างปี 2529
(0/308)
เปิดให้บูชา
049  เหรียญหลวงพ่อสรรเพชญ หลัง ภปร. วัดวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
(0/267)
เปิดให้บูชา
048  เหรียญพระนอนไสยาสน์ วัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดนครปฐม
(0/239)
เปิดให้บูชา
047 เหรียญหลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง จังหวัดสุโขทัย สร้างปี 2539
(1/476)
เปิดให้บูชา
046 เหรียญใบโพธิ์เล็กหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
(0/356)
เปิดให้บูชา
045  เหรียญหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นโตล้นเหลือ
(0/596)
เปิดให้บูชา
044  เหรียญพระพุทธที่ระลึกครบ 6 รอบ พระอาจารย์พ่วง จินดา สร้างปี 2518
(0/347)
เปิดให้บูชา
043  เหรียญพระพุทธโลกนาถ วัดหนองยายทรัพย์ หลังพระครูนวล จังหวัดสุพรรณบุรี
(0/211)
เปิดให้บูชา
042  เหรียญพระสังกัจจายน์หลวงพ่อโต วัดหนองแขม กรุงเทพ สร้างปี 2520
(0/257)
เปิดให้บูชา
041 เหรียญพระแสนแซ่ รุ่น 1 ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต วัดแม่ลัว
(0/480)
มีผู้บูชาแล้ว
040 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโต หลังสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี วัดอินทรวิหาร
(0/169)
เปิดให้บูชา
039  เหรียญพระพุทธปางห้ามสมุทร วัดศิริพงษาวาส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ สร้างปี 39
(0/273)
เปิดให้บูชา
038  เหรียญพระสิวลีมีลาภ นำโชค วัดเชิงหวาย กรุงเทพสร้างปี 2524
(0/298)
เปิดให้บูชา
037  เหรียญนาคปรกชนะภัย วัดสระกระเบื้อง สร้างปี 2532
(0/240)
เปิดให้บูชา
036  เหรียญพระพุทธ ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดนาหุบ สร้างปี 2526
(0/223)
เปิดให้บูชา
035 เหรียญหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ธกส. จ.อุทัยธานี สร้างปี 2529
(0/279)
เปิดให้บูชา
034 เหรียญพระลีลา เราจะเดินตามพระอริยเจ้าพระแท่นศิลาอาสน์  พิมพ์เล็ก
(0/186)
เปิดให้บูชา
033 เหรียญหลวงพ่อ วัดเชิงราก ที่ระลึกเฉลิมพระชนม์พรรษา 60 พรรษา
(0/214)
เปิดให้บูชา
032 เหรียญพระพุทธนวมินทร์รัชชมงคล
(0/177)
เปิดให้บูชา
031 เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิง กรุงเก่า สร้างปี 2542
(0/177)
เปิดให้บูชา
030 เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิง กรุงเก่า สร้างปี 2542
(0/172)
เปิดให้บูชา
029 เหรียญหลวงพ่อพระสุก วัดโนนชัยวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น  สร้างปี 2540
(0/259)
เปิดให้บูชา
028 เหรียญหลวงพ่อพระสุก วัดโนนชัยวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น  สร้างปี 2540
(0/225)
เปิดให้บูชา
027 เหรียญหลวงพ่อพระสุก วัดโนนชัยวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น  สร้างปี 2540
(0/248)
เปิดให้บูชา
026 เหรียญหลวงพ่อพระสุก วัดโนนชัยวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น  สร้างปี 2540
(0/249)
เปิดให้บูชา
025 เหรียญพระพุทธโกศัยฯ วัดพระบาทมิ่งเมือง จ.แพร่ หลังหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
(0/209)
เปิดให้บูชา
024 เหรียญที่ระลึกสร้างพระประทานพร หลังหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 16
(0/224)
เปิดให้บูชา
023  เหรียญพระครูพิพัฒน์คีรีเขต วัดเขาแย้ จ.สระบุรี
(0/218)
เปิดให้บูชา
022  เหรียญเสมาหลวงพ่อเสือ พระฤาษีปัญญา อมโรภิกขุ
(0/183)
เปิดให้บูชา
021 เหรียญหันข้างหลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
(0/540)
เปิดให้บูชา
020 เหรียญหลวงพ่อเดช สำนักสงฆ์ถ้ำแรดเขาฉกรรจ์ สร้างปี 2519
(0/195)
เปิดให้บูชา
019 เหรียญเพชรกลับ พระพุทธหลวงพ่อเหลือกายสิทธิ์ วัดไก่เขี่ยจ.พิษณุโลก
(0/237)
เปิดให้บูชา
018 เหรียญท้าวกุเวร ที่ระลึกกฐินพระราชทาน วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา
(0/334)
เปิดให้บูชา
017 เหรียญพระอัฏฐารสประทานพรที่ระลึกอายุครบ 83 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ
(0/548)
มีผู้บูชาแล้ว
016  เหรียญพระสองพี่น้องเนรมิต วัดสะแกราย จ.นครปฐม
(0/419)
เปิดให้บูชา
015 เหรียญหลวงปู่เกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส จ.ชลบุรี สร้างปี 2552
(0/292)
เปิดให้บูชา
014 เหรียญปาดตาลหลวงพ่อเณรนิสิต วัดซับน้อยธรรมรัศมี อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(0/218)
เปิดให้บูชา
013  เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณ หลังพระสังกัจจายน์ รุ่นมีกูแล้วรวย เนื้อทองชนวน
(0/239)
เปิดให้บูชา
012  เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณ หลังพระสังกัจจายน์ รุ่นมีกูแล้วรวย เนื้อทองชนวน
(0/185)
เปิดให้บูชา
011  เหรียญหล่อกะไหล่ทองสามกษัตริย์ พ่อปู่ฤาษีบรมครู ไม่ทราบสำนัก
(0/189)
เปิดให้บูชา
010  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ในพิธีสร้างหอสมุดเฉลิมราชกุมารี
(0/350)
เปิดให้บูชา
009 เหรียญพระสีวลีจกบาตร ครูบาน้อย เตชปญโญ วัดศรีดอนมูลจ.เชียงใหม่ สร้างปี 2554
(0/351)
มีผู้บูชาแล้ว
008 พระโพธิสัตว์เทวราชจตุคามรามเทพ รุ่นเศรษฐีอมตะ
(0/185)
เปิดให้บูชา
007  จตุคามรามเทพ รุ่นรวยตลอดชาติ วัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี
(0/442)
เปิดให้บูชา
006 เหรียญที่ระลึก 150 ปี พระพุทธประทานพร หลวงพ่อเย็น วัดบุพพาราม
(0/224)
เปิดให้บูชา
005 เหรียญทองสตางค์ ปุนเถ่ากง ปุนเถ่าม่า ศาลเจ้า จ.พิษณุโลก สร้างปี 2543
(0/174)
เปิดให้บูชา
004 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จ.พิจิตร รุ่นเสาร์ 5 ปี 2539
(0/252)
เปิดให้บูชา
003 เหรียญหลวงพ่อวุฒิไกร วัดหัวสะพานร่วมใจ จ.พิษณุโลก ที่ระลึกอายุครบ 60 ปี
(0/306)
เปิดให้บูชา
002 เหรียญเสมาพระพุทธหลวงปู่ใหญ่ รุ่น 1 วัดปฐมปฏิมากร บ้านกลางหมื่น
(0/414)
เปิดให้บูชา
001 เหรียญพระครูบริหารวัฒนกิจ วัดสว่างวงษ์ จ.ขอนแก่น สร้างปี 2548
(0/281)
เปิดให้บูชา
ชื่อร้าน : antig239
โดย : อุดร เหลืองวิชชเจริญ
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0932480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน :
จำนวนสินค้าทั้งหมด
150
รายการ

วันเปิดร้าน
10-10-2018
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
09-05-2022 04:13
จำนวนผู้เข้าชม
02065 ครั้ง
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429