Antig146 ร้านค้า
Antig146
©Antig146 : ไปที่ Google พิมพ์คำว่า ANTIG ตามด้วยตัวเลข เช่น ANTIG 1 หรือ ANTIG 18 , ANTIG 102 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา

รายการสินค้า


150 เหรียญที่ระลึกพระพุทธชินราชเมืองลั่วหยาง สร้างปี 2534
(0/216)
เปิดให้บูชา
149 เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดคลองปลากดนอก อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2548
(0/271)
เปิดให้บูชา
148  เหรียญพระลีลาปางประทานพร วัดหินแหลม จ.กาญจนบุรี สร้างปี 2532
(0/411)
เปิดให้บูชา
147  เหรียญพระพุทธลีลาสุโขทัย วัดป่าบนเนิน จ.สุโขทัย สร้างปี 2548
(0/338)
เปิดให้บูชา
146 เหรียญพระสยามเทวาธิราช ที่ระลึกสร้างหลักเมืองสิงห์บุรี สร้างปี 2525
(0/267)
เปิดให้บูชา
145 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อหิน วัดศาลาขาว สรรพยา จ.ชัยนาท สร้างปี 2524
(0/244)
เปิดให้บูชา
144  เหรียญพ่อท่านสว่าง วัดสุเทพทาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
(0/232)
เปิดให้บูชา
143  เหรียญหลวงปู่ม่น รุ่นมั่งมีศรีสุข วัดเนินตามาก จ.ชลบุรี สร้างปี 2537
(0/326)
เปิดให้บูชา
142 เหรียญหลวงปู่นิล รุ่นสร้างองค์เจดีย์ วัดครบุรี จ.นครราชสีมา สร้างปี 2540
(0/559)
เปิดให้บูชา
141 เหรียญเสมาใหญ่หลวงพ่อบุญเย็น หลังสมเด็จพระเจ้าพรหมมหาราช จ.เชียงใหม่
(0/304)
เปิดให้บูชา
140 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อหิน รุ่นวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดธรรมสังเวช
(0/276)
เปิดให้บูชา
139 เหรียญหลวงปู่คง รุ่นเมตตาศิษย์ สร้างอุโบสถวัดโคกตะพาบ
(0/1087)
เปิดให้บูชา
138  เหรียญหลวงพ่อเคลือบ รุ่นพิเศษ สร้างศาลาการเปรียญวัดดอนโม่
(0/307)
เปิดให้บูชา
137 เหรียญหล่อหลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
(0/247)
เปิดให้บูชา
136  เหรียญสมเด็จพระพุทธโสธร หลังครูบาดวงดี รุ่นดีทั้งตระกูล
(0/311)
เปิดให้บูชา
135  เหรียญพระครูเถิ่ง วัดราษฎร์อุทิศสะพาน 3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก สร้างปี 2528
(0/253)
เปิดให้บูชา
134 เหรียญพระมงคลรังษี (หลวงพ่อเหลือ) รุ่นอายุครบรอบ 84 ปี
(0/868)
เปิดให้บูชา
133 เหรียญยืนถือไม้เท้าหลวงพ่อธรรมงาม รุ่น 2 สิวลี 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
(0/303)
มีผู้บูชาแล้ว
132 เหรียญหลวงพ่อกบ สมเด็จพระบรมครู รุ่นสร้างศาลาการเปรียญวัดประดิษฐาราม กรุงเทพ
(0/722)
มีผู้บูชาแล้ว
131 เหรียญพระครูจินดาพัฒนาภรณ์ (หลวงพ่อสมคิด) หลังท้าวพันตา วัดเกาะเลิง จ.อยุธยา
(0/474)
เปิดให้บูชา
130  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโต รุ่นฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพ
(0/230)
เปิดให้บูชา
129 เหรียญรุ่น 1 หลวงพ่อคำหล้า วัดน้ำพุราษฎร์บำรุง จ.อุทัยธานี สร้างปี 2556
(0/307)
เปิดให้บูชา
128 เหรียญรุ่น๑ พระครูจรัส วัดฤาษีนุตจรัสวงษาราม หลังเสือเผ่น บล็อกนิยม น้ำพุ
(0/244)
เปิดให้บูชา
127 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อขาว ที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์วัดจันทร์นอก
(0/284)
เปิดให้บูชา
126  เหรียญพระครูธรรมรังษี พนมดิน จ.สุรินทร์ สร้างปี 2543
(0/261)
เปิดให้บูชา
125  เหรียญพระราชอุทัยกวี(พุฒ) วัดโบสถ์ จ.อุทัยธานี สร้างปี 2524
(0/233)
เปิดให้บูชา
124  เหรียญหลวงปู่บุญมา วัดสมบูรณ์พัฒนา อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร สร้างปี 2529
(0/296)
เปิดให้บูชา
123  เหรียญหลวงพ่อสวัสดิ์ วัดห้วยตูม จ.เพชรบูรณ์ รุ่นสร้างศาลา ปี 2536
(0/355)
เปิดให้บูชา
122 เหรียญหลวงพ่อเรือง วัดเทวราชปฏิฐวราราม เพื่อสร้างพระอุโบสถ
(0/447)
เปิดให้บูชา
121 เหรียญหลวงพ่อผึ่ง โรจโน วัดโบสถ์ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี สร้างปี 2529
(0/390)
เปิดให้บูชา
120 เหรียญสมเด็จพระเจ้าพรหมมหาราช หลังหลวงพ่อบุญเย็น จ.เชียงใหม่ รุ่นมหาราช
(0/588)
เปิดให้บูชา
119  เหรียญพระพุทธรัตนมงคลสัมฤทธิ์ หลังพระนามย่อ ส.ธ. ปี 2555
(0/543)
เปิดให้บูชา
118  เหรียญกลมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสร้าง
(0/248)
เปิดให้บูชา
117  เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดถือน้ำ จ.นครสวรรค์ ปี 2525 หลวงพ่อสมควรปลุกเสก
(0/324)
เปิดให้บูชา
116  เหรียญตาผ้าขาว วัดป่ายาง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
(0/479)
เปิดให้บูชา
115  เหรียญครูบาเจ้าเกษม เขมโก ที่ระลึกงานทอดกฐินวัดสบตุ๋ย จ.ลำปาง สร้างปี 2540
(0/323)
เปิดให้บูชา
114  เหรียญพระสุพรรณกัลยา หลังพระบรมรูปสามพี่น้อง วัดลาดสิงห์
(0/399)
เปิดให้บูชา
113 เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
(0/518)
เปิดให้บูชา
112  เหรียญพระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ สร้างปี 2532
(0/334)
เปิดให้บูชา
111 เหรียญระฆังหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2538
(0/434)
เปิดให้บูชา
110 เหรียญเสมารุ่น ๑ พระพุทธชินราช คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกสร้าง ปี 2531
(0/270)
เปิดให้บูชา
109  เหรียญเซียนขี่แพะ แปดเซียน หลังเจ้าแม่กวนอิม
(0/296)
เปิดให้บูชา
108 เหรียญยืนถือไม้เท้าหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น อุทิศส่วนกุศล
(0/249)
เปิดให้บูชา
107 เหรียญพระสิทธัตถะอนันตริยบุญ หลังรอยพระบาท วัดเขาภูคา จ.นครสวรรค์
(0/246)
เปิดให้บูชา
106 เหรียญหลวงพ่อชม วัดกู่พระโกนา สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(0/515)
เปิดให้บูชา
105 เหรียญเสมาหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพ เจ้าคุณธงชัยปลุกเสก
(1/506)
มีผู้บูชาแล้ว
104 เหรียญหกเหลี่ยมเสาร์ 5 ปีระกา พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
(0/249)
เปิดให้บูชา
103 เหรียญวัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี ตอกโค้ด ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/233)
เปิดให้บูชา
102 เหรียญที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่โง่น โสรโย สร้างปี 2543
(0/558)
เปิดให้บูชา
101  เหรียญเสมาเนื้อทองสตางค์พระพุทธชินราช วัดหอกลอง จ.พิษณุโลก
(0/838)
เปิดให้บูชา
100  เหรียญเสมา 5 รอบ หลวงพ่อจืด โพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม
(0/220)
เปิดให้บูชา
099 เหรียญหล่อล้อแม็กใหญ่หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ตอกโค๊ต
(0/341)
เปิดให้บูชา
098 เหรียญหล่อใบโพธิ์ หลวงปู่อวน วัดหนองพลัง จ.สระบุรี ตอกโค้ด
(0/252)
เปิดให้บูชา
097 เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร รุ่นพิเศษสร้างปี 2545
(0/180)
เปิดให้บูชา
096 เหรียญหล่อหลวงปู่ไสย์ วัดม่วงลาย จ.สกลนคร
(0/201)
เปิดให้บูชา
095 เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/181)
เปิดให้บูชา
094 เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/187)
เปิดให้บูชา
093 เหรียญหลวงพ่อเบิด หลังหลวงพ่อช่วย วัดดงลาด ดอนตูม จ.นครปฐม
(0/206)
เปิดให้บูชา
092 เหรียญพระร่วง-พระลือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จ.สุโขทัย
(0/184)
เปิดให้บูชา
091  เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน หลังพระครูวิสุทธิ์หิรัญพงษ์ วัดคงคาราม
(0/254)
เปิดให้บูชา
090  เหรียญไตรภาคี วัดเกาะแก้ว จ.สมุทรสงคราม สร้างปี 2529
(0/347)
เปิดให้บูชา
089  เหรียญมหาฤาษีศักดิ์สิทธิ์ หลังพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ไม่ทราบสำนัก
(0/190)
เปิดให้บูชา
088  เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดดอยโมคคัลลา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
(0/233)
เปิดให้บูชา
087 เหรียญพระพิษณุบุราจารย์ (แพ พากุโล) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
(0/421)
มีผู้บูชาแล้ว
086  เหรียญหลวงพ่อบู้ วัดเทพสวรรค์สีมาราม (วัดใหม่ตลุกข่อยน้ำ)
(0/495)
มีผู้บูชาแล้ว
085  เหรียญเสมาหลวงปู่ธีร์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น สร้างปี 2537
(0/185)
เปิดให้บูชา
084  เหรียญหลวงตาแตงอ่อน วัดกัลยาธัมโม รุ่นยกยอดพระมหาธาตุเจดีย์ จ.สกลนคร
(0/347)
เปิดให้บูชา
083 เหรียญพระครูสุนทรจริยคุณ วัดสระจันทร์ จ.ร้อยเอ็ด
(0/401)
มีผู้บูชาแล้ว
082 เหรียญพระพุทธเวสารัชญาณมหามุนี (หลวงพ่อยอดแก้ว)
(0/304)
มีผู้บูชาแล้ว
081 เหรียญหลวงตาใบ หลังหลวงพ่อสองพี่น้อง วัดยวด จ.สิงห์บุรี สร้างปี 2548
(0/220)
เปิดให้บูชา
080 เหรียญเสด็จพ่อ ร.๕ วัดถ้ำกอ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน สร้างปี 2533
(0/188)
เปิดให้บูชา
079 เหรียญประคำลายเซ็นรุ่นแรก หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังวิเวกการาม จ.กาญจนบุรี
(0/179)
เปิดให้บูชา
078 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อศิลาแดง วัดศรีบัวทอง
(0/344)
เปิดให้บูชา
077 เหรียญพระปัญญาพิศาลเถร (ไพบูลย์ สุมังคโล) วัดอนาลโย จ.พะเยา สร้างปี 2547
(0/314)
เปิดให้บูชา
076 เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดหลังสระ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
(0/178)
เปิดให้บูชา
075 เหรียญหลวงปู่แขก (พระมงคลสุธี) วัดสุนทรประดิษฐ์
(0/464)
เปิดให้บูชา
074 เหรียญหลวงพ่ออนันท์ ที่ระลึกสร้างพระอุโบสถ วัดดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี
(0/198)
เปิดให้บูชา
073 เหรียญพระครูจันทโรภาส (จันทร์) หลังกรมหลวงชุมพร  วัดป่าข่อย
(0/213)
เปิดให้บูชา
072 เหรียญพระครูสาทรพัฒนกิจ (หลวงพ่อลมูล) วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี สร้างปี 2536
(0/410)
เปิดให้บูชา
071 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อแสนสุข หลังสมเด็จพุฒาจารย์โตฯ วัดไก่จ้น สร้างปี 2517
(0/440)
เปิดให้บูชา
070  เหรียญเสมาหลวงปู่ชื้น วัดโซกเป็ด จ.สุโขทัย
(0/202)
เปิดให้บูชา
069 เหรียญทองแดงกะไหล่ทองพระพุทธชินราช หลังพระครูอดุลสุตกิจ วัดโคกพุทรา ปี 2520
(0/319)
เปิดให้บูชา
068 เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดป่าข่อย สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(0/224)
เปิดให้บูชา
067 เหรียญไต้ฮงกงรุ่นแรก มูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก
(0/260)
เปิดให้บูชา
066 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อทันใจ รุ่นเจริญโภคทรัพย์ วัดเทพชุมนุม จ.พิษณุโลก
(0/182)
เปิดให้บูชา
065 เหรียญเสมาปลัดขิกหลวงพ่อผิว วัดจุฬาจินดาราม จ.ปทุมธานี
(0/637)
มีผู้บูชาแล้ว
064  เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก
(0/225)
เปิดให้บูชา
063  เหรียญทวิภาคี หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี
(0/205)
เปิดให้บูชา
062  เหรียญกลมเล็กมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/379)
เปิดให้บูชา
061 เหรียญพระประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี วัดหนองนมวัว ลาดยาว จ.นครสวรรค์
(0/188)
เปิดให้บูชา
060  เหรียญทองฝาบาตรพระครูนิยม วัดท่ากกแดง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
(0/243)
เปิดให้บูชา
059  เหรียญจอบเล็กปั๊มหลวงพ่อเงิน ออกวัดท้ายน้ำ จ.พิจิตร
(0/206)
เปิดให้บูชา
058 เหรียญกลมเล็กมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/764)
เปิดให้บูชา
057 เหรียญปางซ่อนหา หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร จ.กรุงเทพฯ ปี ๒๕๑๒
(0/202)
เปิดให้บูชา
056 เหรียญกะไหล่ทองหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ หลังดอกบัว สร้างปี 28
(0/322)
เปิดให้บูชา
055  เหรียญหลวงพ่อเงิน ที่ระลึกสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
(0/194)
เปิดให้บูชา
054  เหรียญ 3K จตุคามรามเทพ รุ่นบารมีร่มไทร ขนาด 3.2 เซน
(0/193)
เปิดให้บูชา
053 เหรียญกะไหล่ทองลงยาหลวงพ่อไกรสร หลังหลวงพ่อเจริญ  วัดทุ่งครุ
(0/685)
เปิดให้บูชา
052 เหรียญหลวงพ่อลู วัดภูเขาลาด จ.นครราชสีมา
(0/190)
เปิดให้บูชา
051 เหรียญหยดน้ำสมเด็จพระสังฆราช งานประจำปีพระบาทลิ่นถิ่น สร้างปี 2557
(0/196)
เปิดให้บูชา
050  เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ หลังเจ้าแม่กวนอิมขี่มังกร วัดถ้ำแฝด จ.กาญจนบุรี
(0/186)
เปิดให้บูชา
049  เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ติดจีวรที่ด้านล่างของเหรียญ
(0/234)
เปิดให้บูชา
048 เหรียญกลมเล็กมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/176)
เปิดให้บูชา
047 เหรียญบรมพุทธเจ้า วัดพระธรรมกาย สร้างปี 2540 เนื่องในวันมาฆบูชา
(0/204)
เปิดให้บูชา
046 เหรียญพระพุทธนิรันตราย หลังเจดีย์ม่อนธาตุ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(0/238)
เปิดให้บูชา
045  เหรียญจอบใหญ่ปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร สร้างปี 2540
(0/187)
เปิดให้บูชา
044 เหรียญพระพุทธประทานพร หลังดวงชะตา ไม่ทราบที่
(0/195)
เปิดให้บูชา
043 เหรียญพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ รุ่นอุดมสมบูรณ์พูนสุข สร้างปี 2527
(0/191)
เปิดให้บูชา
042 เหรียญพระครูกาญจนปริยัติคุณ วัดวังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี สร้างปี 2519
(0/265)
เปิดให้บูชา
041 เหรียญกะไหล่ทองพระแก้วมรกต รุ่นมหาบารมีสร้างอุโบสถ วัดนก
(0/325)
เปิดให้บูชา
040  เหรียญกะไหล่ทองพุทธไตรยรัตนนายก รุ่นถวายภัตตาหาร วัดพนัญเชิงกรุงเก่า
(0/213)
เปิดให้บูชา
039 เหรียญกะไหล่ทองสมเด็จพุฒาจารย์โต หลังหลวงปู่ศุข วัดผาทั่ง จ.อุทัยธานี
(0/384)
เปิดให้บูชา
038 เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดหนองแจง จ.พิษณุโลก สร้างปี 2525
(0/202)
เปิดให้บูชา
037  เหรียญพระครูปลัดประเสริฐ หลังพระปิดตา วัดบ้านใหม่ จ.ชลบุรี สร้างปี 2539
(0/849)
เปิดให้บูชา
036  เหรียญพระพุทธจุลจอมเมือง วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี สร้างปี 2524
(0/241)
เปิดให้บูชา
035  เหรียญพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์) วัดธาตุมหาชัย ศิษย์ ทอ.๑ สร้างปี 43
(0/363)
เปิดให้บูชา
034  เหรียญพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์) วัดธาตุมหาชัย ศิษย์ ทอ.๑ สร้างปี 43
(0/292)
เปิดให้บูชา
033  เหรียญหยดน้ำหลวงปู่นิล วัดครบุรี จ.นครราชสีมา รุ่นฉลองครบรอบ 90 ปี
(0/627)
เปิดให้บูชา
032 เหรียญพิมพ์เจ้าสัวสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
(0/382)
เปิดให้บูชา
031 เหรียญกะไหล่ทองลงยาพระร่วงโรจนฤทธิ์ สร้างปี 2537
(0/193)
เปิดให้บูชา
030 เหรียญเสมาพระพุทธชินราช หลังพระแม่ธรณี วัดราษฎร์ทรงธรรม สร้างปี 2523
(0/333)
เปิดให้บูชา
029  เหรียญอัลปาก้าหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ รุ่นโชคดี สร้างปี 2537
(0/230)
เปิดให้บูชา
028  เหรียญพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ รุ่นอุดมสมบูรณ์พูนสุข สร้างปี 2527
(0/185)
เปิดให้บูชา
027  เหรียญกะไหล่เงินลงยาหลวงพ่อพุทธโสธร วัดห้วยสระภูมิ
(0/484)
เปิดให้บูชา
026  เหรียญรอยพระพุทธบาท วัดตระพังทองเมืองเก่าสุโขทัย หลังพระพุทธหลวงพ่อขาว
(0/186)
เปิดให้บูชา
025 เหรียญกะไหล่ทองพระเจ้าพรหมมหาราช หลังหลวงพ่อบุญเย็น จ.เชียงใหม่
(0/175)
เปิดให้บูชา
024  เหรียญหลวงปู่พิมพา วัดหนองตางู ที่ระลึกสร้างศาลาวัดสองพี่น้อง สร้างปี 2539
(0/181)
เปิดให้บูชา
023  เหรียญกะไหล่ทองลงยาหลวงพ่อทองหยิบ วัดโคกพุทรา จ.ชลบุรี รุ่นมงคล 38
(0/206)
เปิดให้บูชา
022 เหรียญพระพุทธ หลังหลวงพ่อเนียม วัดบ่อทองอุดมธรรม จ.สุโขทัย
(1/429)
เปิดให้บูชา
021 เหรียญเสมาหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง หลังหลวงพ่อป่าเลไลย์
(0/570)
เปิดให้บูชา
020  เหรียญทองแดงขนาด 3.2 cm จตุคามรามเทพ รุ่นมหาปาฏิหารย์มั่งมีทรัพย์
(0/212)
เปิดให้บูชา
019  เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตติโสภณ) วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ
(0/382)
เปิดให้บูชา
018 เหรียญพระพุทธปางประทานพร ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตวัดโพธิ์กลาง
(0/238)
เปิดให้บูชา
017 เหรียญเสมาพระครูโสภณสันติธรรม (อ่อนศรี) วัดอัมพาวนาราม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(0/210)
เปิดให้บูชา
016 เหรียญเสมาหลวงปู่พระชัยมงคล หลังพระพุทธชินราชมงคลปราการ
(0/292)
เปิดให้บูชา
015 เหรียญเสมาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดทำนบ
(0/335)
เปิดให้บูชา
014 เหรียญหลวงปู่มั่น ทัตโต รุ่นอายุ 103 ปี วัดบ้านโนนเจริญ
(0/363)
เปิดให้บูชา
013  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา รุ่นเพิ่มบารมีมหาลาภ
(0/193)
เปิดให้บูชา
012  เหรียญสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์
(0/221)
มีผู้บูชาแล้ว
011 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโพธิ์ วัดหลุมเข้า จ.อุทัยธานี สร้างปี 2527
(0/208)
เปิดให้บูชา
010 เหรียญบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ ศิษย์อาจารย์จำเนียร จันทร์สดใส สร้าง
(0/219)
เปิดให้บูชา
009 เหรียญบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ ศิษย์อาจารย์จำเนียร จันทร์สดใส สร้าง
(0/203)
เปิดให้บูชา
008 เหรียญพระลีลาพระทศพลญาณมุนี ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดห้วยเรียงใต้
(0/183)
เปิดให้บูชา
007 เหรียญนาคปรกหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างปี 2537
(0/265)
เปิดให้บูชา
006 เหรียญหยดน้ำครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดกลางดง รุ่นบูรณะพระธาตุสุโขทัย สร้างปี 47
(0/435)
เปิดให้บูชา
005 เหรียญหลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างปี 2526
(0/231)
เปิดให้บูชา
004 เหรียญกลมเล็กแจกทานหลวงพ่อพุฒ วัดโรงวัว จ.ชัยนาท
(0/297)
เปิดให้บูชา
003 เหรียญรุ่น 1 หลวงปู่บุญเหลือ วัดโคกเจริญ จ.ลพบุรี สร้างปี 2547
(0/188)
เปิดให้บูชา
002  เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร หลังหลวงพ่อเงิน วัดทับปรู จ.พิจิตร สร้างปี 2531
(0/225)
เปิดให้บูชา
001 เหรียญพระอาจารย์เปรม วัดวิหารสูง ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง สร้างปี 2537
(0/502)
เปิดให้บูชา
ชื่อร้าน : Antig146
โดย : อุดร เหลืองวิชชเจริญ
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0932480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน :
จำนวนสินค้าทั้งหมด
150
รายการ

วันเปิดร้าน
25-03-2018
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
18-06-2020 10:44
จำนวนผู้เข้าชม
02764 ครั้ง
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429